ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

Οι πλινθόκτιστες κατασκευές ήταν κυρίως μονώροφες και διώροφες. Σε ορισμένες όμως περιοχές (Κορέστεια Καστοριάς, Πρέσπες), υπάρχουν ακόμα και τριώροφες.

6
Διώροφη πλινθόκτιστη κατασκευή, Παλαμάς, Καρδίτσα
7
Τριώροφη πλινθόκτιστη κατασκευή, Άνω Κρανιώνας, Κορέστεια, Καστοριά

Ο βασικός προσανατολισμός των κτηρίων ήταν ο νότιος, με εξαιρέσεις απόκλισης έως και 30ο κυρίως προς την Ανατολή, γεγονός που υποδηλώνει την ενσωμάτωση κλιματικής λογικής στην κατασκευή των κτηρίων. Σε λίγες περιοχές έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αποκλίσεις από αυτόν το βασικό κανόνα, κυρίως για λόγους ρυμοτομίας.

Βασικό στοιχείο της μορφολογίας των πλινθόκτιστων κατασκευών ήταν η στροφή της μεγάλης πλευράς τους, καθώς και η  ύπαρξη μεγάλων ανοιγμάτων προς το Νότο και αντίστοιχα μικρών και απολύτως αναγκαίων στο Βορά. Αυτό υπαγορεύονταν από την ανάγκη μεγιστοποίησης των θερμικών οφελών του ήλιου από τη νότια όψη, αλλά και μείωσης των απωλειών από τη βόρεια πλευρά. Συχνή ήταν η διαμόρφωση στη νότια πλευρά ημιυπαίθριων χώρων, των λιακωτών, προστατευμένων από το Βορά, που σχημάτιζαν μια μεγάλη «αγκαλιά» προς τον ήλιο. Γύρω της διατάσσονταν οι κύριοι χώροι ζωής.

Διώροφη κατοικία, Ανταρτικό, Φλώρινα

8
Η νότια πλευρά με μεγάλα ανοίγματα και λιακωτό
9
  Η βορινή πλευρά με λίγα μικρά παράθυρα

Η πληθώρα διαφορετικών μορφών και συνθέσεων των κτηριακών όγκων αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς τα υλικά δόμησης. Τα κτήρια είχαν συνήθως  επίμηκες ορθογώνιο σχήμα, αλλά και γωνιακό. Είχαν κτηριακές εσοχές (λιακωτά) σε όλο το μήκος των άνω ορόφων ή μόνο στο κεντρικό τους τμήμα, εξώστες ή αρχιτεκτονικές προεξοχές (σαχνισιά) στους ορόφους ή συνδυασμό αυτών των στοιχείων. Συνήθης πρακτική ήταν και η μετατροπή της αρχικής κατασκευής με προσθήκες παράπλευρων κατασκευών, κυρίως όμως με κλείσιμο μέρους ή ολόκληρης της κτηριακής εσοχής, πάντα με ελαφριές τοιχοποιίες.

10 α
Επιμήκης ορθογώνια διώροφη κατοικία
Το κτήριο είχε χρήση πολύ – κατοικίας, Μηλιώνα, Φλώρινα
11α
Γωνιακό διώροφο κτήριο, Κρανιώνας, Καστοριά
12α
Κτηριακή εσοχή (ημιυπαίθριος), Άγιος Γερμανός, Φλώρινα

Κτηριακή εσοχή (ημιυπαίθριος) στο μέσο του ορόφου

13
Ανταρτικό, Φλώρινα: Με εξώστη  
14
Λαιμός, Πρέσπες: χωρίς εξώστη

Σαχνισί

15
Ανταρτικό, Φλώρινα
16
 Γάβρος, Κορέστεια, Καστοριά
17
Διώροφο επίμηκες κτήριο με εξώστη, Παλαμάς, Καρδίτσα
18
Μεταγενέστερο κλείσιμο εσοχής ορόφου, Λεύκη, Καστοριά

Φιλοσοφία της πλίνθινης κατασκευής

Η κυρίαρχη τεχνική δόμησης πηλού στην Ελλάδα είναι η δόμηση με πλιθιά. Τα πλιθιά (ή κερπίτσια / κιρπίτσια από το τουρκικό kerpiç ) δομούν μία συμπαγή φέρουσα κατασκευή χωρίς ξεχωριστό φέροντα οργανισμό. Αποτελείται από τοιχοποιίες μεγάλου πάχους, ενισχυμένες με πυκνά ξύλινα οριζόντια διαζώματα.

Εξαιρετικά  σημαντικό ρόλο στη σεισμική συμπεριφορά της πλίνθινης κατασκευής παίζουν:

  • Οι ενδιάμεσες οριζόντιες περισφίξεις των πυκνών ξύλινων διαζωμάτων
  • τα οριζόντια ξύλινα διαφράγματα των δαπέδων, που ενσωματώνονται στις τοιχοποιίες
  • Το δέσιμό της κατασκευής με τη στέγη

Όσο αυξάνεται σε ύψος η κατασκευή γίνεται πιο ελαφριά.

  • Η θεμελίωση είναι πέτρινη.
  • Οι ισόγειοι χώροι περιβάλλονται από  εξωτερικές τοιχοποιίες μεγάλου πάχους. Οι εσωτερικοί τοίχοι είναι λεπτότεροι.
  • Στους  πάνω ορόφους η κατασκευή γίνεται πιο ελαφριά, είτε με λεπτότερους πλίνθινους τοίχους, είτε με την τεχνική του τσατμά και του μπαγδατιού.
  • Η στέγη είναι ξύλινη, κεκλιμένη και επικαλυμμένη με κεραμίδια.
Τοίχοι των ορόφων, λεπτότεροι των υποκείμενων, Άνω Κρανιώνας, Καστοριά
20
Λεπτότερος εξωτερικός τοίχος ορόφου και εσωτερικός τοίχος τσατμά, Λεύκη, Καστοριά
Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more