ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ

Οι μονώσεις βερμικουλίτη είναι ορυκτές μονώσεις. Ο βερμικουλίτης είναι διογκωμένος μαρμαρυγίας, που ανήκει στα φυλλοπυριτικά πετρώματα, στα αργιλικά ορυκτά, που καθιστούν εύφορα τα εδάφη. Χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις αναπαραγωγής ερπετών, εξαιτίας της ιδιότητάς του να εξισορροπεί την υγρασία.

11. Vermiculite-362652
Βερμικουλίτης
Πλάκες πράσινου – καφέ βερμικουλίτη
(του Leon Hupperichs από http://de.wikipedia.org/)

Τρόπος παρασκευής

Ο ακατέργαστος βερμικουλίτης είναι πιο χονδρόκοκκος από τον περλίτη. Οι κόκκοι του έχουν τη μορφή των αργιλικών πετάλων και χρώμα ανοιχτό φαιό, πράσινο ή πράσινων αποχρώσεων.

12. Vermiculite1
Κόκκοι βερμικουλίτη
(του KENPEI από http://commons.wikimedia.org/)

Κατά τη διόγκωση του με θερμικό σοκ, όπως στον περλίτη, απομακρύνεται το χημικά δεσμευμένο νερό των πετάλων, τα οποία διαστέλλονται μέχρι και στο 35–πλάσιο του αρχικού τους όγκου. Κατά τη διόγκωση δημιουργούνται πολύ λεπτοί πόροι, στους οποίους οφείλεται η θερμομονωτική ικανότητα των μονώσεων βερμικουλίτη.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες:

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του βερμικουλίτη είναι σχετικά χαμηλή, συγκρινόμενη με αυτή άλλων ορυκτών μονώσεων.  
  • Τα αποθέματα των πρώτων υλών του βερμικουλίτη είναι άφθονα. Είναι ορυκτά που μπορεί να θεωρηθούν μη εξαντλήσιμα.
  • Τα απορρίμματα βερμικουλίτη ανακυκλώνονται χωρίς πρόβλημα.
  • Τα ορυκτά βερμικουλίτη είναι καθαρά υλικά πετρωμάτων, με εξαίρεση το βερμικουλίτη που προέρχεται από τα ορυχεία Libby της Μοντάνα, διότι περιέχει αμίαντο. Οι μονώσεις του βερμικουλίτη είναι ακίνδυνες.

Φυσικές ιδιότητες:

  • Η θερμομονωτική ικανότητα των μονώσεων βερμικουλίτη είναι μέτρια, με  συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,07 W/(m·K).
  • Ο διογκωμένος βερμικουλίτης είναι υδρόφιλος. Μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα υγρασίας χωρίς να χάσει τη χαλαρή αλλά σταθερή του συνοχή. Εξίσου εύκολα αποδίδει υγρασία σε ξηρό περιβάλλον. Είναι εξαιρετικός σταθεροποιητής υγρασίας για τους εσωτερικούς χώρους.
  • Ο βερμικουλίτης έχει πολύ καλές ηχομονωτικές ιδιότητες.
  • Οι μονώσεις βερμικουλίτη είναι άκαυστες. Αντέχουν σε θερμοκρασία έως και 1.200 °C.
  • Οι μονώσεις βερμικουλίτη δεν προσβάλλονται από έντομα, μύκητες και παράσιτα, οξέα και αλκαλικές ενώσεις.

Χρήση:

Οι μονώσεις βερμικουλίτη διατίθενται στην αγορά με μορφή θερμομονωτικών πλακών και  χυτών μονώσεων.

Οι πλάκες βερμικουλίτη τοποθετούνται στο διάκενο δικέλυφων τοιχοποιιών ή σε άλλα δομικά διάκενα.

Η χυτή μόνωση βερμικουλίτη μπορεί να τοποθετηθεί σε διάκενα.

13. ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗΣ
Μόνωση βερμικουλίτη
(από http://www.atsdr.cdc.gov/)

Ο βερμικουλίτης χρησιμοποιείται ως πρόσθετο κονιαμάτων, που τα προστατεύει από ρηγματώσεις, καθώς και ως υλικό πυροπροστασίας και ως πρόσμιξη στην παρασκευή χρωμάτων.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more