ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Η κάνναβη κατάγεται από την Κεντρική Ασία. Είναι ένα από τα πρώτα φυτά που καλλιεργήθηκαν από τον άνθρωπο. Αναπτύσσεται γρήγορα, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από το έδαφος  και φθάνει σε ύψος 4 m σε διάστημα 3,5 μηνών.

24. ΚΑΝΝΑΒΗ 1
Φυτό κάνναβης (Cannabis sativa)
(του Greatpatton, contribs, από http://de.wikipedia.org/)

Τα βασικά είδη της κάνναβης είναι δύο: η Cannabis sativa = κάνναβη η ήμερη, (αυτοφυής ή καλλιεργημένη) και η Cannabis indica = ινδική κάνναβη (αυτοφυής, παραισθησιογόνος).

Η καλλιέργεια της cannabis sativa επιτρέπεται στην Ευρώπη από το 1996.

25. Industrialhemp
Καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης, Γαλλία
(του Aleks από http://en.wikipedia.org/)

Οι θερμομονωτικές ιδιότητες της κάνναβης οφείλονται στον αέρα που εγκλωβίζουν οι ίνες των μίσχων της. Τα είδη μονώσεων που παράγονται από αυτές είναι: στερεές ή μαλακές θερμομονωτικές πλάκες, ρολά, στρώματα, μαλλί σφράγισης αρμών και χυτές μονώσεις.

Τρόπος παρασκευής

Οι ίνες των μονώσεων αποσπώνται από το μίσχο (κοτσάνι) του φυτού, μετά από ψήσιμο, ή σπάσιμο και συμπίεση με ειδικούς κυλίνδρους. Γίνεται επεξεργασία τους με πυροπροστατευτικά υλικά (σόδα, βορικά άλατα ή θειικό αμμώνιο).

26. ΚΑΝΝΑΒΗ 4
Τομή κατά μήκος του μίσχου κάνναβης
(του Fenrisulfir από http://commons.wikimedia.org/)
27. ΚΑΝΝΑΒΗ 2
Μίσχος κάνναβης                                                        
(του Natrij από http://commons.wikimedia.org/)         
28. ΚΑΝΝΑΒΗ 3
Ίνες κάνναβης
(του Rasbak, από http://commons.wikimedia.org/)

Για την παρασκευή πλακών ή στρωμάτων οι ίνες ενισχύονται πολλές φορές με συνθετικές πολυεστερικές ίνες, μορφοποιούνται μηχανικά και θερμαίνονται. Ο πολυεστερικός μανδύας των συνθετικών ινών λειώνει, συγκολλά μεταξύ τους  τις ίνες της κάνναβης και σταθεροποιεί τις πλάκες.

29. Κάνναβη 2
Θερμομονωτικό στρώμα κάνναβης
30. Hanfmatte-klein

Θερμομονωτικές πλάκες

(“Foto Hock” από  http://www.thermo-hanf.de/)
31. Hanfrollen-klein
Θερμομονωτικά ρολά
(“Foto Hock” από  http://www.thermo-hanf.de/)  
32. Stopfhanf
Θερμομονωτικό μαλλί
(“Foto Hock” από
 http://www.thermo-hanf.de/)

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια των μονώσεων κάνναβης είναι χαμηλή.
  • Η κάνναβη είναι ανανεώσιμος πόρος. Η καλλιέργειά της είναι εύκολη, δεν απαιτεί χρήση ζιζανιοκτόνων ή φυτοφαρμάκων, αντίθετα βελτιώνει το έδαφος.
  • Οι μονώσεις κάνναβης έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο, αλλοιώνονται δύσκολα, δεν αποσυντίθενται, ούτε προσβάλλονται από μύκητες ή έντομα. Μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να αφομοιωθούν από το περιβάλλον.
  • Η κάνναβη είναι ακίνδυνη για την υγεία. Όταν αναμειγνύεται με επιβλαβείς προσμίξεις το χαρακτηριστικό αυτό αναιρείται.

Φυσικές ιδιότητες

Η θερμομονωτική ικανότητα της κάνναβης είναι υψηλή. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των πλακών είναι λ = 0,04 W/m·K, βρίσκεται δηλαδή στο επίπεδο του υαλοβάμβακα, ενώ των χυτών μονώσεων και του μαλλιού είναι  λ = 0,048 W/m·K.

Η αντίσταση της κάνναβης στη διάχυση υδρατμών είναι μ = 1 – 2. Δεν προσβάλλεται εύκολα από την υγρασία και λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους ως σταθεροποιητής υγρασίας. Μπορεί να απορροφήσει υδρατμούς σε ποσοστό 17 % της μάζας της, χωρίς να μεταβάλει τη θερμομονωτική της ικανότητα και χωρίς να αποσυντεθεί, εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού πυριτικών αλάτων που επικάθονται στις ίνες της. Παρόλα αυτά, καλό είναι να αποφεύγεται η έκθεσή της σε μόνιμη υγρασία.

Η κάνναβη έχει υψηλή ηχομονωτική ικανότητα, ανάλογη με τη θερμομονωτική. Οι ίνες της είναι σκληρές. Δεν κόβονται με ψαλίδι ή μαχαίρι, κόβονται μόνο με ηλεκτρικά εργαλεία.

33. Schneiden_TH
Κοπή μόνωσης
(“Foto Hock” από  http://www.thermo-hanf.de/)

Χρήσεις

Οι μονώσεις κάνναβης είναι κατάλληλες κυρίως για εσωτερική χρήση. Μπορούν να τοποθετηθούν και ως εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους. Στη στέγη προστατεύονται ευκολότερα. Στις εξωτερικές τοιχοποιίες όμως απαιτείται επιμελημένη επικάλυψη ή επένδυση για πρόσθετη προστασία.

Οι πλάκες και τα ρολά κάνναβης τοποθετούνται σε τοίχους, στη στέγη, ή κάτω από το δάπεδο.

Τοποθέτηση πλακών κάνναβης

34. Einbau_Daemmstoff_Wand
Στον τοίχο  
(“Foto Hock” από  http://www.thermo-hanf.de/)
35. Daemmstoff_Einbau
Στη οροφή
(“Foto Hock” από  http://www.thermo-hanf.de/)

Το μαλλί ινών κάνναβης χρησιμοποιείται ως υλικό σφράγισης αρμών της κατασκευής.

Οι διαχωρισμένες ίνες κάνναβης, εμποτισμένες με βόρακα, εγχέονται σε δομικά διάκενα, με την ίδια  μέθοδο που γίνεται και η έγχυση κυτταρίνης.

Τα τρίμματα ινών κάνναβης χρησιμοποιούνται, χωρίς άλλη πρόσμιξη, ως χυτή μόνωση μεταξύ δύο τοιχοποιιών ή σε άλλα διάκενα. Επίσης αναμειγνύονται με ασφαλτικά  διαλύματα για την παραγωγή χυτών μονώσεων  που στερεοποιούνται.

Ελαφρείς μονωτικοί πλίνθοι Παράγονται από ίνες κάνναβης και ασβέστη με προσθήκη άμμου, πουζολάνης και τσιμέντου. Τοποθετούνται ως μόνωση στην εξωτερική πλευρά του κελύφους. Έχουν μικρή αντοχή σε θλίψη.

36. ΚΑΝΑΒΗ 6
Ελαφρείς πλίνθοι κάνναβης
(του Olivier DUPORT από http://en.wikipedia.org/)

Ελαφρείς ωμόπλινθοι από πηλό και κάνναβη Έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με τους θερμομονωτικούς ωμόπλινθους πηλού με άχυρο.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more