ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρεαδάκη – Χρονάκη Ε., Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, παθητικά – ηλιακά συστήματα, University studio press, Θεσσαλονίκη, 1985.

Γεωργιάδου Έλλη, Βιοκλιματικός σχεδιασμός και καθαρές τεχνολογίες δόμησης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996.

Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, Ενεργειακός σχεδιασμός, Εισαγωγή για αρχιτέκτονες, Μαλλιάρης παιδεία, Θεσσαλονίκη, 1994.

Ευρωπαϊκή Eπιτροπή, Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική. Το Ευρωπαϊκό εγχειρίδιο για τα Παθητικά ηλιακά κτήρια, Μαλλιάρης Παιδεία, 1996.

Κ.Α.Π.Ε., Πρόγραμμα Παθητικών Ηλιακών και Υβριδικών Συστημάτων, Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική – Εφαρμογές στην Ελλάδα, ΚΑΠΕ, Πικέρμι, 1993

ΔΙΠΕ & ΥΠΕΧΩΔΕ, Οικολογική δόμηση, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα, 2000.

Παπαδόπουλος Μ., Αξαρλή Κ., Ενεργειακός σχεδιασμός & παθητικά ηλιακά συστήματα κτηρίων, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1995.

Brown G. Z., DeKay M., Sun, wind & light, Architectural design strategies, John Wiley & Sons, Canada, 2001.

Claudio Zappone, La serra solare, Sistemi editoriali, Napoli, 2009.

Fathy H., Architecture for the Poor, An experiment in rural Egypt, The University of Chicago Press, Chicago – London, 1976.

Fathy H., Natural Energy and Vernacular Architecture, The University of Chicago Press, Chicago – London, 1986.

Givoni Β., Climate consideration in building and urban design, John Wiley & Sons, Canada, 1998.

Givoni Β., Passive and low energy cooling of buildings, John Wiley & Sons, Canada, 1994.

Ghiaus C., Allard F., Natural Ventilation in the Urban Environment: Assessment and Design, Earthscan, London, 2005.

Lechner N., Heating, Cooling, Lighting – Design Methods for Architects, John Wiley & Sons, New York, 2001.

Liebard A., De Herde A., Traite Architecture Urbanisme Bioclimatiques, Observ’ER, Paris, 2005.

Littlefair P. J. et al, Environmental site layout planning: solar access, microclimate and passive cooling in urban areas, BRE, London, 2000.

Mazria E., The Passive Solar Energy Book, Rodale press, America, 1979.

Moore F., Environmental control systems – Heating Cooling Lighting, McGraw-Hill, New York, 1993.

Olgyay V., Desing With Climate, Bioclimatic approach to architectural regionalism, Van Nostrad Reinhold, New York, 1963.

Simos Yannas , Solar Energy and housing design. Volume 1: Principles, Objectives, Guidelines. Volume 2: Examples, Architectural association, London, 1994.

Santamouris M., Natural ventilation in buildings, A design handbook, James & james, London, 1998.

Szokolay S. V., Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design, Architectural Press, Great Britain, 2004.

Winter S. associates, The passive solar design and construction handbook, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Roaf S. et al., Αdapting buildings and cities for climate change. A 21st century survival guide, Architectural Press, Italy, 2005.

Roaf S., Ecohouse: a design guide, Architectural Press, Slovenia, 2007.

Σχετικά άρθρα
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικος: Αρχιτεκτονική μελέτη Δελιούση Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική μελέτη Καρβέλης Γιάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική Read more

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ

Στο κλίμα της Ελλάδας τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν εξίσου δύο στοιχεία: αναγκαία και επαρκή θερμομόνωση και αναγκαία και επαρκή Read more

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικος: Αρχιτεκτονική μελέτη, κατασκευή Ζήσης Ξενοφών, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Θερμικές προσομοιώσεις Παπαδόπουλος Πανίκος, Read more

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Στο βόρειο ημισφαίριο, η μεγαλύτερη πλευρά των κτηρίων πρέπει να είναι στραμμένη προς Read more

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικος: Αρχιτεκτονική μελέτη Πρωτόγερος Νίκος, Πολιτικός μηχανικός: Αρχιτεκτονική μελέτη Τσίτση Μαρία, Πολιτικός μηχανικός: στατική Read more

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργακοπούλου Όλγα, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική μελέτη Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική μελέτη Στεφανίδης Αλέξης, Μηχανικός Ανακαίνισης και Read more