ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΙΝΩΝ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑ

Οι μονώσεις κοκκοφοίνικα παράγονται από τις εξωτερικές ίνες του περιβλήματος του καρπού του κοκκοφοίνικα.

39. Coconut_art2_06
Περίβλημα του καρπού του κοκκοφοίνικα. Φαίνονται καθαρά οι ίνες
(του Nicolai Schäfer από http://commons.wikimedia.org/)

Τρόπος παρασκευής

Τα περιβλήματα των καρπών βυθίζονται και παραμένουν σε νερό επί βδομάδες, έως ότου αποσυντεθούν. Οι ίνες τους είναι ανθεκτικές στην αποσύνθεση. Διατηρούνται ως υπολείμματα, καθαρίζονται, πλένονται και στεγνώνονται. Ακολουθεί προσθήκη υλικών πυραντίστασης, όπως βορικών αλάτων ή θειικού αμμώνιου. Στη συνέχεια μορφοποιούνται σε  στρώματα ή σε εύκαμπτες πλάκες διαφόρων διαστάσεων.

40. Να αλλάξει
Εύκαμπτες θερμομονωτικές πλάκες κοκκοφοίνικα
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.haganatur.ch/)

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια των μονώσεων κοκκοφοίνικα είναι περίπου 365 kWh/m, με διαφοροποίηση της ενέργειας μεταφοράς, ανάλογα με την απόσταση της χώρας προέλευσης.
  • Η πρώτη ύλη είναι ανανεώσιμη.
  • Οι μονώσεις του κοκκοφοίνικα είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής. Μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν και τέλος να αφομοιωθούν από το περιβάλλον.
  • Οι μονώσεις κοκκοφοίνικα είναι φυσικές, καθαρές μονώσεις.

Φυσικές ιδιότητες

  • Οι μονώσεις κοκκοφοίνικα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,040 – 0,050 W/(m·K).
  • Εμφανίζουν αντίσταση στη διάχυση υδρατμών μικρή (μ = 1 – 2,5). Πρέπει όμως να προστατεύονται από την υγρασία, επειδή την προσροφούν εύκολα και το ίδιο εύκολα την αποβάλλουν. Δεν προσβάλλονται όμως εύκολα από την υγρασία, ούτε από μύκητες και βακτήρια. Εξισορροπούν την υγρασία των εσωτερικών χώρων.
  • Οι μονώσεις  κοκκοφοίνικα είναι ηχομονωτικές,  γιατί το εσωτερικό των ινών τους είναι κενό.
  • Τα υλικά των ινών κοκκοφοίνικα είναι ευπρόσβλητα από τη φωτιά.  Βελτιώνονται σε υλικά μέσης πυραντίστασης με την προσθήκη πυροπροστατευτικών υλικών, όπως θειικού αμμωνίου ή βορικών αλάτων.
  • Τα υλικά των ινών κοκκοφοίνικα είναι εξαιρετικά ελαστικά, ανθεκτικά σε διάτμηση, διατηρούν τη μορφή και το σχήμα τους και έχουν μικρό βάρος αλλά σχετικά υψηλή τιμή.

Χρήσεις

Οι μονώσεις κοκκοφοίνικα τοποθετούνται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους.  Χρησιμοποιούνται με μορφή πλακών για την εσωτερική μόνωση στεγών ή στην κατασκευή διαχωριστικών τοίχων ή για την μόνωση δαπέδων. Με τη μορφή μαλλιού ή ταινιών χρησιμεύουν για τη σφράγιση αρμών.  Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε αποκαταστάσεις και επισκευές κτηρίων.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more