ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ

Οι μονώσεις κυτταρίνης παράγονται από ανακυκλωμένο χαρτί. Είναι μονώσεις πολύ διαδεδομένες διότι ανταποκρίνονται πλήρως στα κριτήρια της οικολογικής δόμησης και ταυτόχρονα η απόδοση τους είναι πολύ υψηλή, ανάλογη των μονώσεων του ορυκτοβάμβακα ή των αφρωδών συνθετικών μονώσεων.

41. thermofloc3
Πρώτη ύλη μονώσεων κυτταρίνης
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)

Τρόπος παρασκευής

Οι μονώσεις κυτταρίνης παράγονται από μηχανικά τεμαχισμένο χαρτί εφημερίδων. Τα πολύ μικρά τεμάχια χαρτιού εκτίθενται σε υδρατμούς, ξαίνονται και εμποτίζονται με βορικά άλατα ή θειικό αργίλιο για να αυξηθεί η αντοχή τους στη φωτιά. Στη συνέχεια στεγνώνονται, καθαρίζονται από τη σκόνη και συσκευάζονται, με μορφή νιφάδων σε σάκους.

41. hagaflock_daemmpellets_web
Νιφάδες κυτταρίνης                                    
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.haganatur.ch/)
42. thermofloc8
Συσκευασία νιφάδων κυτταρίνης
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)

Για την παραγωγή θερμομονωτικών πλακών κυτταρίνης οι νιφάδες της κυτταρίνης συμπιέζονται με την προσθήκη υδρατμών σε πρέσες και προστίθενται πάλι υλικά πυροπροστασίας.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια στις μονώσεις κυτταρίνης είναι πολύ χαμηλή, περίπου 50 kWh/m³.
  • Η πρώτη ύλη των μονώσεων κυτταρίνης είναι προϊόν ανακύκλωσης χαρτιού, το οποίο προέρχεται από ανανεώσιμους πόρους.
  • Οι μονώσεις κυτταρίνης, αφού κλείσουν τον κύκλο ζωής τους, αφομοιώνονται από το περιβάλλον.
  • Η κυτταρίνη είναι ακίνδυνη για την υγεία.

Φυσικές ιδιότητες

  • Η θερμική αγωγιμότητα των μονώσεων κυτταρίνης είναι χαμηλή, με συντελεστή λ = 0,040 – 0,050 W/(m·K).
  • Η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών των μονώσεων κυτταρίνης είναι μ = 1 – 2. Η κυτταρίνη προσροφά από τον αέρα υγρασία και την αποδίδει εξίσου εύκολα. Εξισορροπεί την υγρασία των χώρων. Δεν προσβάλλεται από την υγρασία, ούτε από μύκητες.
  • Οι μονώσεις κυτταρίνης έχουν εξίσου καλές ηχομονωτικές ιδιότητες όσο και θερμομονωτικές.
  • Η κυτταρίνη είναι υλικό μέτριας πυραντίστασης. Με την προσθήκη αλάτων, βορικού οξέος ή θειικού αργίλιου, βελτιώνεται η πυραντίσταση και η αντοχή της σε παράσιτα.
  • Η κυτταρίνη διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή των δομικών στοιχείων. Είναι εύκολα επεξεργάσιμη και ελαστική. Κόβεται δύσκολα αλλά θρυμματίζεται εύκολα. Έχει μικρή αντοχή σε θλίψη.
  • Η κυτταρίνη έχει χαμηλό κόστος.

Χρήσεις – κατασκευή

Οι μονώσεις κυτταρίνης είναι κατάλληλες για τη μόνωση τοίχων, στεγών και δαπέδων σε νέα κτήρια και σε αποκαταστάσεις και επισκευές παλαιών κτηρίων.

Οι νιφάδες κυτταρίνης διοχετεύονται με μηχανικούς ψεκαστήρες, μέσα από κατάλληλες οπές, σε κλειστά δομικά διάκενα της κατασκευής, όπως κάτω από το δάπεδο, μεταξύ τοίχου και εξωτερικής επένδυσης ή στέγης και ψευδοροφής. Ο ψεκασμός νιφάδων μεταξύ δύο τοιχοποιιών  παρουσιάζει κατασκευαστικές δυσκολίες. Δεν συνιστάται η χρήση κυτταρίνης ως εξωτερική μόνωση.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Συσκευασμένες νιφάδες κυτταρίνης

Ψεκασμός νιφάδων κυτταρίνης

43. thermofloc1
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)
44. thermofloc9
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)
45. thermofloc5
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)
46. thermofloc6
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)

Ο ψεκασμός της κυτταρίνης μπορεί να γίνει με διοχέτευση πεπιεσμένου αέρα ή με αναρρόφηση. Διευκολύνει την πλήρωση ακόμη και πολύ μικρών χώρων των διάκενων, καθώς και κάθε γωνιάς τους. Απαιτείται η χρήση προστατευτικής μάσκας.

46α. κυτταρίνη στεγη
Τομή στέγης με θερμομόνωση κυτταρίνης
46β. Paper_ins.
Μόνωση με εκτόξευση κυτταρίνης
(του Riisipuuro από http://commons.wikimedia.org/)

Οι μονωτικές πλάκες κυτταρίνης έχουν πάχος από 30 έως 180 mm και λ = 0,039 W/mK. Έχουν τη μορφή εύκαμπτου ελαστικού στρώματος, που προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του χώρου της μόνωσης, χωρίς να αφήνει κενά.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more