ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Brian J. Alloway, Schwermetalle in Böden: Analytik, Konzentrationen, Wechselwirkungen, Springer, 1999

Kirtley F. Mather, Die Erde (Naturgeschichte in Farben), Drömersche Verlagsanstalt, Th. Knaur Nachf., München, Zürich, 1966

Γεωργαλάς  Γεώργιος, Μαλλιάρη Πατέρα Ακριβή, Γεωλογία και Ορυκτολογία, Ο.Ε.Δ.Β., 1966

Γεωργιάδης Ν. Γιώργος, Τα Ορυκτά στη ζωή μας, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2003

Γεωργιάδου Έλλη, Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996

Δεμίρης Α. Κωνσταντίνος, Τεχνική Γεωλογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1983

Κορωναίος Γ. Αιμίλιος, Πουλάκος Γ. Ι., Τεχνικά υλικά, τόμος 4, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2006,

http://www.ntua.gr/vitruvius/ty4.pdf

Κορωναίος Γ. Αιμίλιος, Σαργέντης Γ. Φοίβος, Δομικά Υλικά και Οικολογία, Ε.Μ.Π., 2005

Λεγάκης Α. Αντώνιος, Δομικά Υλικά,  τόμος Α και Β, Ευγενίδιο Ίδρυμα, Αθήνα, 1971

Δρ. Λυκούδη Ε., Πετρώματα, Αθήνα, 2005,

http://www.metal.ntua.gr/uploads/3115/3f_PETROMATA.pdf

Παυλίδης Β. Σπυρίδων, Ορυκτά και Πετρώματα, 12ο Συνέδριο της ΕΓΕ (Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία), Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010

Ρωσική Ακαδημία Παιδαγωγικών Επιστημών, Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια των Νέων,  Αθήνα, 1961

Τζιμόπουλος Χ., Βωξίτης – Αλουμίνα – Αλουμίνιο ΤΕΕ, Αθήνα, 2006

http://library.tee.gr/digital/m2147/m2147_tzimopoulos.pdf

ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ

BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie),

http://www.ghs-konverter.de/ghs/index.htm

Dr. Dillmann Olaf Otto, Geowissenschaftlicher Dienst,

http://www.geodienst.de/index.htm

GISBAU (classification system by manufacturers and German Builders’ Trade Associations) http://www.wakol.de/en/laying-materials/declarations/giscode.html

Glatthor Andrea, Sachverständige für Bauchemie,

http://www.baustoffchemie.de/db/naturstein/

KNAUF (εταιρεία),

http://www.knauf.com/www/de/baustoff-gips/naturgips/baustoff_1.html, http://www.knauf.com/www/de/baustoff-gips/rea-gips/baustoff_2.html

OECD, The Global Portal to Information on Chemical Substances,

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/echemportalglobalportaltoinformationonchemicalsubstances.htm  

Ökobau.dat, Informationsportal Nachhaltiges Bauen, (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit),

http://www.nachhaltigesbauen.de/oekobaudat/

PANGEA (εταιρεία),

http://pangea.gr/gr/natural_stones.shtml

Universität Tübingen

http://www.geo.uni-tuebingen.de/sammlungen/mineralogische-sammlung/inhalt/aufbau-der-erde-und-kreislauf-der-gesteine.html

WECOBIS (Ökologisches Baustoffinformationssystem, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bayerische Architektenkammer),  http://www.wecobis.de/jahia/Jahia/Home/Lexikon

WIGNIS (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft), http://www.wingis-online.de/wingisonline/

Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωλογίας

http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg105y/html/daonpiaoa.html

http://www.geo.auth.gr/106/theory/pet_sedimentary.htm

Δ.Π.Θ. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικών Μηχανικών, http://diocles.civil.duth.gr/links/home/museum/mater/petrom/petrom1.html

Τζεφέρης Γ. Πέτρος

www.oryktosploutos.net

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more