ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Brian J. Alloway, Schwermetalle in Böden: Analytik, Konzentrationen, Wechselwirkungen, Springer, 1999

Kirtley F. Mather, Die Erde (Naturgeschichte in Farben), Drömersche Verlagsanstalt, Th. Knaur Nachf., München, Zürich, 1966

Γεωργαλάς  Γεώργιος, Μαλλιάρη Πατέρα Ακριβή, Γεωλογία και Ορυκτολογία, Ο.Ε.Δ.Β., 1966

Γεωργιάδης Ν. Γιώργος, Τα Ορυκτά στη ζωή μας, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2003

Γεωργιάδου Έλλη, Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996

Δεμίρης Α. Κωνσταντίνος, Τεχνική Γεωλογία, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1983

Κορωναίος Γ. Αιμίλιος, Πουλάκος Γ. Ι., Τεχνικά υλικά, τόμος 4, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2006,

http://www.ntua.gr/vitruvius/ty4.pdf

Κορωναίος Γ. Αιμίλιος, Σαργέντης Γ. Φοίβος, Δομικά Υλικά και Οικολογία, Ε.Μ.Π., 2005

Λεγάκης Α. Αντώνιος, Δομικά Υλικά,  τόμος Α και Β, Ευγενίδιο Ίδρυμα, Αθήνα, 1971

Δρ. Λυκούδη Ε., Πετρώματα, Αθήνα, 2005,

http://www.metal.ntua.gr/uploads/3115/3f_PETROMATA.pdf

Παυλίδης Β. Σπυρίδων, Ορυκτά και Πετρώματα, 12ο Συνέδριο της ΕΓΕ (Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία), Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010

Ρωσική Ακαδημία Παιδαγωγικών Επιστημών, Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια των Νέων,  Αθήνα, 1961

Τζιμόπουλος Χ., Βωξίτης – Αλουμίνα – Αλουμίνιο ΤΕΕ, Αθήνα, 2006

http://library.tee.gr/digital/m2147/m2147_tzimopoulos.pdf

ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ

BG RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie),

http://www.ghs-konverter.de/ghs/index.htm

Dr. Dillmann Olaf Otto, Geowissenschaftlicher Dienst,

http://www.geodienst.de/index.htm

GISBAU (classification system by manufacturers and German Builders’ Trade Associations) http://www.wakol.de/en/laying-materials/declarations/giscode.html

Glatthor Andrea, Sachverständige für Bauchemie,

http://www.baustoffchemie.de/db/naturstein/

KNAUF (εταιρεία),

http://www.knauf.com/www/de/baustoff-gips/naturgips/baustoff_1.html, http://www.knauf.com/www/de/baustoff-gips/rea-gips/baustoff_2.html

OECD, The Global Portal to Information on Chemical Substances,

http://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-assessment/echemportalglobalportaltoinformationonchemicalsubstances.htm  

Ökobau.dat, Informationsportal Nachhaltiges Bauen, (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit),

http://www.nachhaltigesbauen.de/oekobaudat/

PANGEA (εταιρεία),

http://pangea.gr/gr/natural_stones.shtml

Universität Tübingen

http://www.geo.uni-tuebingen.de/sammlungen/mineralogische-sammlung/inhalt/aufbau-der-erde-und-kreislauf-der-gesteine.html

WECOBIS (Ökologisches Baustoffinformationssystem, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bayerische Architektenkammer),  http://www.wecobis.de/jahia/Jahia/Home/Lexikon

WIGNIS (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft), http://www.wingis-online.de/wingisonline/

Α.Π.Θ., Τμήμα Γεωλογίας

http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg105y/html/daonpiaoa.html

http://www.geo.auth.gr/106/theory/pet_sedimentary.htm

Δ.Π.Θ. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικών Μηχανικών, http://diocles.civil.duth.gr/links/home/museum/mater/petrom/petrom1.html

Τζεφέρης Γ. Πέτρος

www.oryktosploutos.net

Σχετικά άρθρα
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΛΛΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεταλλεύματα ονομάζονται τα ορυκτά από τα οποία εξάγονται τα μέταλλα. Τα μέταλλα βρίσκονται στη φύση σε στερεά μορφή (εκτός Read more

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πετρώματα είναι μεγάλες μονάδες υλικών, οι οποίες αποτελούνται από στερεό, συνεκτικό σύνολο διαφόρων ορυκτών. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάκρισης και Read more

ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Τα πυριγενή πετρώματα είναι τα πρώτα πετρώματα της Γης. Δημιουργούνται με την άνοδο της διάπυρης ρευστής μάζας του μάγματος από Read more

ΙΖΗΜΑΤΑ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Χαλίκια

Τα ιζήματα των πυριγενών πετρωμάτων προέρχονται από την αποσάθρωση των πυριγενών πλουτώνιων πετρωμάτων ή αποτελούν μέρος των υλικών που εκτινάσσονται Read more

ΧΗΜΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ
φυσική γύψος

Τα χημικά ιζήματα είναι πετρώματα τα οποία δημιουργούνται από την απόθεση διαφόρων ουσιών (κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου) διαλυμένων σε αλμυρό Read more

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Γνεύσιος

Τα μεταμορφωσιγενή (ή κρυσταλλώδη) πετρώματα σχηματίζονται από προϋπάρχοντα πυριγενή πετρώματα και χημικά ιζήματα, τα οποία, με την επίδραση διαφόρων εξωτερικών Read more