ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΦΕΡΟΥΣΑ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ

Φέρουσα τοιχοποιία είναι το δομικό σύστημα στο οποίο οι τοίχοι παραλαμβάνουν το σύνολο των φορτίων της κατασκευής και το μεταβιβάζουν στη θεμελίωση. Η τοιχοποιία, δηλαδή, δεν είναι μόνο στοιχείο πλήρωσης αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και το σκελετό του κτηρίου, το φέροντα οργανισμό του.

Η τοιχοποιία είναι σύνθετο και ανομοιογενές δομικό στοιχείο. Αποτελείται από:

  • Τοιχοσώματα που μπορεί να είναι: φυσικοί λίθοι, οπτόπλινθοι, τσιμεντόλιθοι, ωμόπλινθοι (πλιθιά)
  • Κονίαμα που μπορεί να είναι: τσιμεντοκονίαμα, πηλοκονίαμα.
τοίχος πηλού
Η φέρουσα τοιχοποιία από πλιθιά ονομάζεται φέρουσα ωμοπλινθοδομή


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Μακροσεισμική Κλίμακα (πίνακας 1), οι κατασκευές φέρουσας ωμοπλινθοδομής παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη τρωτότητα σε σεισμό, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο είδος φέροντος οργανισμού. Μεγάλη τρωτότητα παρουσιάζουν όλες οι κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας – όχι μόνο φέρουσας ωμοπλινθοδομής – ανεξάρτητα από το είδος των τοιχοσωμάτων.

Η κλίμακα αυτή όμως, βασίζεται  στις καταγραφές των συνεπειών των σεισμών και όχι σε κάποιο υπολογιστικό μοντέλο. Πρόκειται  για καταγραφές σε κτήρια του προηγούμενου αιώνα ή και παλαιότερα, για τα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία στατική και αντισεισμική μελέτη, ούτε κανένας εκ των προτέρων σχεδιασμός. Αναφέρονται δηλαδή σε κτήρια τα οποία δεν υπόκειντο σε κάποιον κανονισμό δόμησης.

Κλίμακα EMS-98:  Βαθμός τρωτότητας σε σεισμό


Η σύγχρονη έρευνα και ο υπολογισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών της τοιχοποιίας αποδεικνύει ότι οι κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας παρουσιάζουν εξαιρετική συμπεριφορά σε κατακόρυφα θλιπτικά φορτία, όχι όμως σε σεισμικές δράσεις.

Υπάρχει ωστόσο σημαντικός αριθμός κτηρίων φέρουσας ωμοπλινθοδομής, που συμπεριφέρθηκαν ικανοποιητικά σε σεισμικές δονήσεις, χωρίς να εμφανίσουν προβλήματα.

Επομένως, αυτό που πρέπει να εξετάσει κανείς, εκτός από την αντοχή του ίδιου του υλικού, είναι και ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής του κτηρίου. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που ισχύει για όλα τα είδη των κατασκευών. Η συμπεριφορά τους εξαρτάται τόσο από την αντοχή των υλικών του φέροντος οργανισμού όσο και από τον τρόπο κατασκευής τους και τη μορφολογία τους.

Η χρήση της φέρουσας τοιχοποιίας είχε εγκαταλειφθεί με την εμφάνιση του οπλισμένου σκυροδέματος. Όμως τη δεκαετία του 70 άρχισε μια προσπάθεια έρευνας, προσομοιώσεων και υπολογισμού αυτών των κατασκευών με σκοπό τη σύνταξη κανόνων δόμησης. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι κανονισμοί φέρουσας τοιχοποιίας. Στην Ελλάδα ισχύει από το 1995 ο Ευρωκώδικας 6 (Σχεδιασμός φορέων από φέρουσα τοιχοποιία), ο οποίος περιλαμβάνει τις φέρουσες τοιχοποιίες οπτόπλινθων, φυσικών λίθων, τσιμεντόλιθων, όχι όμως ωμόπλινθων.

Σήμερα δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποιος κανονισμός που να επιτρέπει στο μηχανικό να υπολογίσει και να σχεδιάσει μία κατασκευή φέρουσας ωμοπλινθοδομής.

Η τάση επαναφοράς της χρήσης  του πηλού, εδώ και κάποια χρόνια, έχει ανοίξει το δρόμο για την έρευνα, τον προσδιορισμό των τεχνικών του χαρακτηριστικών και τη δημιουργία προδιαγραφών και κανόνων δόμησης. Σε άλλες χώρες έχουν προκύψει τοπικοί κανονισμοί σχεδιασμού και προδιαγραφές παραγωγής ωμοπλίνθων (π.χ. Γερμανία). Ακόμη και σε χώρες με πολύ μεγαλύτερη σεισμικότητα από αυτή της Ελλάδας υπάρχουν κανονισμοί δόμησης για φέρουσα ωμοπλινθοδομή (Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Ιαπωνία).

Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more