ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

 

Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες:

  • Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου.
  • Αδύνατος πηλός: Ο πηλός με μειωμένη περιεκτικότητα αργίλου σε σχέση με τα αδρανή υλικά που περιέχει.
  • Συμπαγής πηλός: Πηλός με σημαντικό ποσοστό χονδρόκοκκων υλικών, χωρίς ινώδεις προσμίξεις και καλά συμπιεσμένος (καλουπωτός).
  • Παραδοσιακός ωμόπλινθος: Πηλός με χονδρόκοκκα υλικά, με  ινώδεις προσμίξεις (άχυρο), καλά πατημένος και στεγνωμένος στον ήλιο.
  • Πηλός με άχυρο: Μορφοποιημένο άχυρο με αραιή λάσπη πηλού, ως συνδετική κονία.
  • Ελαφρύς πηλός: Πηλός με μεγάλο ποσοστό άχυρου, ως θερμομονωτική πρόσμιξη. Μπορεί αντί για άχυρο, να περιέχει κίσσηρη, διογκωμένο σχιστόλιθο, ξυλόμαλλο, κ.α., που όμως διαφοροποιούν ανάλογα, τις θερμικές του ιδιότητες.

Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ

Τα βασικά συστατικά της αργίλου είναι το αργίλιο, το πυρίτιο και το νερό. Η χημική ονομασία της αργίλου είναι ένυδρο Read more