ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πετρώματα είναι μεγάλες μονάδες υλικών, οι οποίες αποτελούνται από στερεό, συνεκτικό σύνολο διαφόρων ορυκτών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάκρισης και ταξινόμησης των πετρωμάτων που βασίζονται στα χαρακτηριστικά τους:

  • Ως προςτη μορφή τους, διακρίνονται σε στρωτά, εφόσον έχουν διάταξη κατά στρώματα, όπως τα ιζήματα και σε άστρωτα, εφόσον αποτελούνται από μεγάλους όγκους, όπως τα πυριγενή πετρώματα.
  • Ως προςτην ορυκτολογική τους σύσταση, διακρίνονται σε ανομοιογενή, εφόσον περιέχουν πολλά ορυκτά, όπως ο γρανίτης και σε ομοιογενή, εφόσον περιέχουν μόνο ένα ορυκτό όπως η γύψος.
  • Ως προς τη μορφή και τη θέση των κόκκων τους (ιστολογική σύσταση), διακρίνονται σε κρυσταλλοπαγή (ή κοκκώδη) και σε λατυποπαγή (ή ψαμμιτικά).
  • Ως προςτον τρόπο που φτάνουν στα ανώτερα στρώματα του φλοιού της Γης ή που σχηματίζονται στην επιφάνειας της, διακρίνονται σε πυριγενή (πετρώματα και ιζήματα), σε μεταμορφωσιγενή και σε χημικά ιζήματαΗ κατάταξη αυτήδιευκολύνει ιδιαίτερα την εξέταση των πετρωμάτων με κριτήριο τη χρήση τους στον οικοδομικό τομέα.

Σχετικά άρθρα
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΛΛΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μεταλλεύματα ονομάζονται τα ορυκτά από τα οποία εξάγονται τα μέταλλα. Τα μέταλλα βρίσκονται στη φύση σε στερεά μορφή (εκτός Read more

ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

Τα πυριγενή πετρώματα είναι τα πρώτα πετρώματα της Γης. Δημιουργούνται με την άνοδο της διάπυρης ρευστής μάζας του μάγματος από Read more

ΙΖΗΜΑΤΑ ΠΥΡΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Χαλίκια

Τα ιζήματα των πυριγενών πετρωμάτων προέρχονται από την αποσάθρωση των πυριγενών πλουτώνιων πετρωμάτων ή αποτελούν μέρος των υλικών που εκτινάσσονται Read more

ΧΗΜΙΚΑ ΙΖΗΜΑΤΑ
φυσική γύψος

Τα χημικά ιζήματα είναι πετρώματα τα οποία δημιουργούνται από την απόθεση διαφόρων ουσιών (κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου) διαλυμένων σε αλμυρό Read more

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
Γνεύσιος

Τα μεταμορφωσιγενή (ή κρυσταλλώδη) πετρώματα σχηματίζονται από προϋπάρχοντα πυριγενή πετρώματα και χημικά ιζήματα, τα οποία, με την επίδραση διαφόρων εξωτερικών Read more

ΟΡΓΑΝΟΓΕΝΗ ΟΡΥΚΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα οργανογενή ορυκτά είναι τα ορυκτά που περιέχουν οργανικές ενώσεις άνθρακα και υδρογόνου, τους υδρογονάνθρακες. Η μορφή με την οποία Read more