ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πετρώματα είναι μεγάλες μονάδες υλικών, οι οποίες αποτελούνται από στερεό, συνεκτικό σύνολο διαφόρων ορυκτών.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διάκρισης και ταξινόμησης των πετρωμάτων που βασίζονται στα χαρακτηριστικά τους:

  • Ως προςτη μορφή τους, διακρίνονται σε στρωτά, εφόσον έχουν διάταξη κατά στρώματα, όπως τα ιζήματα και σε άστρωτα, εφόσον αποτελούνται από μεγάλους όγκους, όπως τα πυριγενή πετρώματα.
  • Ως προςτην ορυκτολογική τους σύσταση, διακρίνονται σε ανομοιογενή, εφόσον περιέχουν πολλά ορυκτά, όπως ο γρανίτης και σε ομοιογενή, εφόσον περιέχουν μόνο ένα ορυκτό όπως η γύψος.
  • Ως προς τη μορφή και τη θέση των κόκκων τους (ιστολογική σύσταση), διακρίνονται σε κρυσταλλοπαγή (ή κοκκώδη) και σε λατυποπαγή (ή ψαμμιτικά).
  • Ως προςτον τρόπο που φτάνουν στα ανώτερα στρώματα του φλοιού της Γης ή που σχηματίζονται στην επιφάνειας της, διακρίνονται σε πυριγενή (πετρώματα και ιζήματα), σε μεταμορφωσιγενή και σε χημικά ιζήματαΗ κατάταξη αυτήδιευκολύνει ιδιαίτερα την εξέταση των πετρωμάτων με κριτήριο τη χρήση τους στον οικοδομικό τομέα.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more