ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

 

Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες:

  • Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου.
  • Αδύνατος πηλός: Ο πηλός με μειωμένη περιεκτικότητα αργίλου σε σχέση με τα αδρανή υλικά που περιέχει.
  • Συμπαγής πηλός: Πηλός με σημαντικό ποσοστό χονδρόκοκκων υλικών, χωρίς ινώδεις προσμίξεις και καλά συμπιεσμένος (καλουπωτός).
  • Παραδοσιακός ωμόπλινθος: Πηλός με χονδρόκοκκα υλικά, με  ινώδεις προσμίξεις (άχυρο), καλά πατημένος και στεγνωμένος στον ήλιο.
  • Πηλός με άχυρο: Μορφοποιημένο άχυρο με αραιή λάσπη πηλού, ως συνδετική κονία.
  • Ελαφρύς πηλός: Πηλός με μεγάλο ποσοστό άχυρου, ως θερμομονωτική πρόσμιξη. Μπορεί αντί για άχυρο, να περιέχει κίσσηρη, διογκωμένο σχιστόλιθο, ξυλόμαλλο, κ.α., που όμως διαφοροποιούν ανάλογα, τις θερμικές του ιδιότητες.

Σχετικά άρθρα
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ Τοιχοσώματα: Παραδοσιακές ωμόπλινθοι ή πλιθιά (adobe):  Αργιλώδες χώμα με χαλίκι, νερό και άχυρο για αύξηση συνοχήςΣυμπιεσμένες ωμόπλινθοι (Compressed Read more

ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμπεριεχόμενη ενέργεια Ο πηλός είναι οικοδομικό υλικό ελάχιστης εμπεριεχόμενης ενέργειας. Η παραγωγή δομικών του στοιχείων δεν απαιτεί οπωσδήποτε Read more

ΑΡΓΙΛΟΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άργιλος, ως προϊόν αποσάθρωσης πλουτώνιων πυριτικών πετρωμάτων (γρανιτών), περιέχει στην κρυσταλλική της δομή κυρίως πυρίτιο και αργίλιο και συνήθως Read more

ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΙ – ΠΛΙΘΙΑ

Η δόμηση με πλιθιά (adobe) είναι πανάρχαια και απαντάται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στη Δ. Ασία, Β. Αφρική, Read more

ΚΑΛΟΥΠΩΤΟΣ ΠΗΛΟΣ
71

Η κατασκευή καλουπωτού πηλού (Pisé), πανάρχαια μέθοδος δόμησης πηλού, είναι κατασκευή συμπαγών δομικών στοιχείων πηλού, μεγάλων διαστάσεων. Εμφανίζεται στους νεολιθικούς Read more