ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΛΙΤΗ

Ο περλίτης είναι ηφαιστειογενές ρυολιθικό πέτρωμα με σκληρό υαλώδη ιστό. Τα σημαντικότερα αποθέματά του βρίσκονται στην Ελλάδα.

1. 2005perlite
Παγκόσμια αποθέματα περλίτη
(του Anwar saadat από http://en.wikipedia.org/)

Ο διογκωμένος περλίτης έχει τη μορφή μικρών κόκκων. Οι μονώσεις περλίτη ανήκουν στις ανόργανες ορυκτές μονώσεις, όπως οι μονώσεις ορυκτοβάμβακα,  αφρώδους ή διογκωμένου  γυαλιού και διογκωμένου πηλού.

Τρόπος παρασκευής

Το πέτρωμα του περλίτη τρίβεται σε κόκκους διαμέτρου 2 – 4 mm και θερμαίνεται απότομα, για σύντομο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία άνω των 1000 °C (θερμικό σοκ).

2. Schultz
Τρίμματα περλίτη
(του Ragesoss από http://commons.wikimedia.org/)

Το ενσωματωμένο στη μοριακή δομή  του πετρώματος νερό εξαερώνεται και διογκώνει τους κόκκους,  αυξάνοντας τη διάμετρο τους έως και 20 φορές. Στο εσωτερικό των κόκκων σχηματίζονται κλειστές κυψέλες, ενώ οι κυψέλες του περιβλήματος τους διατηρούνται ανοιχτές και υποβοηθούν τη μεταξύ τους αγκύρωση. Οι κυψέλες δίνουν στο διογκωμένο περλίτη θερμομονωτικές ιδιότητες.

3. Perlite1
Διογκωμένος περλίτης
(του KENPEI από http://commons.wikimedia.org/)

Η επεξεργασία της κοκκώδους μάζας του διογκωμένου περλίτη είναι ανάλογη με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Οι κόκκοι του χυτού υλικού μπορεί να αδιαβροχοποιηθούν με περίβλημα ή διαποτισμό ασφαλτικών διαλυμάτων, σιλικονών ή φυσικών ρητινών. Για την παραγωγή πλακών χρησιμοποιούνται συνδετικές ύλες όπως άμυλο, ίνες κυτταρίνης, ορυκτές ή τεχνητές ρητίνες και ασφαλτικά υλικά.

Περιβαλλοντικέςιδιότητες:

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του διογκωμένου περλίτη είναι σχετικά χαμηλή. Κυμαίνεται στις 210 – 235 kWh/m
  • Τα αποθέματα περλίτη προέρχονται από την ηφαιστειακή δραστηριότητα και ανανεώνονται διαρκώς. Μπορούν να θεωρηθούν μη πεπερασμένα.
  • Τα προϊόντα του περλίτη ανακυκλώνονται. Τα απορρίμματά του μπορούν να επιστρέψουν στη φύση ή να χρησιμοποιηθούν στις καλλιέργειες χωρίς πρόβλημα, αρκεί να μην έχουν αναμιχθεί με άλλες βλαβερές ύλες, όπως διάφορα ασφαλτικά υλικά ή τεχνητές ρητίνες. Η χρήση περλίτη στην κηποτεχνία, γεωργία και κομποστοποίηση είναι ευρύτατη, γιατί βελτιώνει τα εδάφη υποβοηθώντας την αναπνοή τους και εξισορροπώντας  την υγρασία τους.
  • Οι μονώσεις περλίτη προέρχονται από καθαρά φυσικά πετρώματα. Όταν δεν αναμιγνύονται με χημικά ή συνθετικά υλικά είναι ακίνδυνες από βιολογική άποψη. Η αυξημένη ραδιενέργεια των ηφαιστειακών πετρωμάτων προέλευσής τους θεωρείται αρκετά χαμηλή και κατά κανόνα ακίνδυνη.

Φυσικές ιδιότητες:

  • Η θερμική αγωγιμότητα των μονώσεων περλίτη είναι μέτρια, με συντελεστή λ = 0,05 – 0,07 W/m·K.
  • Οι μονώσεις περλίτη εμφανίζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, με συντελεστή μ = 5. Σε εσωτερικούς χώρους εξισορροπεί την υγρασία. Η αντίσταση στη διάχυση υδρατμών βελτιώνεται με διαποτισμό υδρόφοβων υλικών, τεχνητών ή φυσικών ρητινών ή ασφαλτικών διαλυμάτων.
  • Ο περλίτης είναι ως ορυκτό υλικό άκαυστος. Η πυραντίσταση των μονώσεων του επηρεάζεται από τα υλικά βελτίωσής του.
  • Οι μονώσεις του περλίτη δεν προσβάλλονται από έντομα ούτε αποσυντίθενται.

Χρήση:

Οι μονώσεις περλίτη είναι χυτές ή έχουν τη μορφή πλακών, ανθεκτικών σε πίεση. Η πυκνότητά τους ποικίλει. Όσο αυξάνεται, βελτιώνεται η ηχομονωτική τους ικανότητα,  μειώνεται όμως η θερμομονωτική.

Οι χυτές μονώσεις χρησιμοποιούνται σε δικέλυφες τοιχοποιίες ή κάτω από επικαλύψεις π.χ. δαπέδων ή, εμποτισμένες με ασφαλτικά υλικά, στην πλήρωση των διάκενων μεταξύ των δοκών στέγης.

4. Χωρίς τίτλο
Μόνωση δαπέδου με χυτό περλίτη
(από HAGA Natur Trockenschuettung d,f)

Οι πλάκες περλίτη, πάχους 20 – 80 mm, χρησιμοποιούνται ως εξωτερική ή εσωτερική θερμομόνωση και ηχομόνωση κάτω από επίχρισμα, σε δικέλυφες τοιχοποιίες και ως πλήρωση των διάκενων τοιχοποιιών σε ξύλινες κατασκευές.

Ο διογκωμένος περλίτης χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό πρόσθετο στην παρασκευή κονιαμάτων ή επιχρισμάτων.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Κατασκευή από περλιτόδεμα (τσιμέντο με περλίτι)

Σχετικά άρθρα
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι μονώσεις υαλοβάμβακα ανήκουν, όπως και οι μονώσεις πετροβάμβακα στις ορυκτές μονώσεις, στους ορυκτοβάμβακες. Παράγονται από ανακυκλωμένο γυαλί με προσθήκη Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Ο πετροβάμβακας προέρχεται από μείγμα πετρωμάτων, όπως άστριοι, δολομίτες και ανακυκλωμένοι λίθοι. Τα μονωτικά προϊόντα του είναι τα πιο διαδεδομένα Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ
11. Vermiculite-362652

Οι μονώσεις βερμικουλίτη είναι ορυκτές μονώσεις. Ο βερμικουλίτης είναι διογκωμένος μαρμαρυγίας, που ανήκει στα φυλλοπυριτικά πετρώματα, στα αργιλικά ορυκτά, που Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
14. klimaplus1-744x1024

Οι μονώσεις πυριτικού ασβεστίου ανήκουν στις ορυκτές μονώσεις. Παρασκευάζονται από ασβέστη (οξείδιο του ασβεστίου, CaO) και χαλαζιακή άμμο (διοξείδιο του Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ
10β. Mineralwolle

Οι μονώσεις ορυκτοβάμβακα παρασκευάζονται από ορυκτές πρώτες ύλες, ασβέστη, άμμο, τσιμέντο και νερό. Στις ορυκτές πρώτες ύλες περιλαμβάνονται βασάλτης, διαβάσης Read more

ΟΡΥΚΤΕΣ ΜΟΝΩΣΕΙΣ
21. Ukrainian_foam

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΓΥΑΛΙΟΥ Οι μονώσεις αφρώδους γυαλιού ανήκουν στις ανόργανες ορυκτές μονώσεις. Παράγονται από ανακυκλωμένο γυαλί, σε ποσοστό περίπου 65 Read more