ΑΡΓΙΛΟΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άργιλος, ως προϊόν αποσάθρωσης πλουτώνιων πυριτικών πετρωμάτων (γρανιτών), περιέχει στην κρυσταλλική της δομή κυρίως πυρίτιο και αργίλιο και συνήθως ένα δεύτερο οξείδιο μετάλλου.

Τα άτομα πυριτίου των τετραεδρικών στρωμάτων της αργίλου μπορεί να υποκαθίστανται από άτομα αργιλίου. Τα άτομα αργιλίου των οκταεδρικών στρωμάτων της μπορεί να υποκαθίστανται από άτομα μαγνησίου.

Κατά τη διαμόρφωση των εδαφών τα αργιλοπυριτικά πετρώματα αναμιγνύονται με:

  • Οξείδια και υδροξείδια μετάλλων: σιδήρου (Fe), μαγγανίου (Mn), χρωμίου (Cr),
  • Αλκάλια: κάλιο (K), νάτριο (Na),
  • Αλκαλικές γαίες: μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca)
  • Οξέα και άλατα
  • Οργανικές ύλες ή οργανικά κολλοειδή (γέλη)

Τα περισσότερα αργιλικά ορυκτά δεσμεύουν, προσροφούν ή εκροφούν ή ανταλλάσουν κατιόντα των υλικών με τα οποία αναμειγνύονται. Το είδος και η ποσότητα των κατιόντων επηρεάζει σημαντικά τις δυνάμεις συνοχής της αργίλου και κατά συνέπεια και τις αντοχές της.

Όσο μικρότερα και πλατύτερα είναι τα κρυσταλλικά πέταλα μιας αργίλου τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της να ανταλλάσει ιόντα.

Τα οξείδια των μετάλλων, όπως τα οξείδια του σίδηρου (κόκκινα αργιλικά μείγματα) και το υδροξείδιο του σιδήρου (κίτρινα αργιλικά μείγματα),  ο ασβεστόλιθος και τα λεπτόκοκκα υλικά των πυριτικών πετρωμάτων επιδρούν θετικά στην συνοχή των πηλών.

Τα θειικά οξέα, τα χλωρικά οξέα, και τα οργανικά υλικά επιδρούν αρνητικά στη συμπεριφορά των μειγμάτων. Μειώνουν την πλαστικότητα και αλλοιώνουν τις ιδιότητές τους.

Χρωματισμοί που προσδίδουν τα οξείδια των μετάλλων στον πηλό
Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more