ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κλίμα είναι από τους σοβαρότερους παράγοντες που καθορίζουν τη μορφή και το χαρακτήρα της δόμησης και της αρχιτεκτονικής. Μια κατασκευή στην Αίγυπτο δεν μπορεί παρά να διαφέρει ριζικά από μια κατασκευή στην Αλάσκα ή στη Σιβηρία.

Στα διαφορετικά γεωγραφικά πλάτη και μήκη της Γης αναπτύχθηκε επί αιώνες τεράστια ποικιλία τρόπων δόμησης, προσαρμοσμένων στο ιδιαίτερο κλίμα τους. Δημιουργήθηκε έτσι, ιδιαίτερα στο πεδίο της ανώνυμης αρχιτεκτονικής, σημαντικό ιστορικό κτηριακό απόθεμα που αποκρυσταλλώνει απεριόριστα δείγματα εφευρετικότητας, γνώσης, τεχνογνωσίας, καθώς και αισθητικής αρτιότητας για την εναρμόνιση των κτηρίων με το περιβάλλον τους.

Η παρέκκλιση από την κλιματική λογική στο σχεδιασμό και την κατασκευή των κτηρίων εμφανίστηκε στον αναπτυγμένο κόσμο στις αρχές του προηγούμενου αιώνα και σήμερα είναι κυρίαρχη. Στηρίχθηκε στην ψευδαίσθηση της ανακάλυψης μιας ανεξάντλητης πηγής ενέργειας, του πετρελαίου και την αυταπάτη της απεξάρτησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων από το κλίμα και τα φυσικά δεδομένα.

Η συνέπειες της αυταπάτης αποκαλύπτονται σήμερα:

  • Τα αποθέματα του πετρελαίου μειώνονται επικίνδυνα.
  • Η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου αυξάνεται και επιταχύνει την κλιματική μεταβολή.
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται κατακόρυφα και το καθιστούν απρόσιτο στους πληθυσμούς.

Το ενεργειακό πρόβλημα κυριαρχεί στον σύγχρονο κόσμο. Αναδεικνύει την ανάγκη αναπροσανατολισμού του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, προσαρμογής και εναρμόνισης του με τα κλιματικά δεδομένα του κάθε τόπου, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η κατανάλωση πρόσθετης ορυκτής ενέργειας, για τη λειτουργία των κτηρίων.

Στα ψυχρά βόρεια κλίματα προέχει η προστασία από το ψύχος και η αξιοποίηση και της ελάχιστης ηλιοφάνειας για τη θέρμανση.

Στα τροπικά κλίματα προέχει η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και η αξιοποίηση των χαμηλότερων θερμοκρασιών της νύχτας, του υπεδάφους καθώς και της ελάχιστης αύρας, για δροσισμό.

Σε ήπια, εύκρατα, μεσογειακά κλίματα, όπως στην Ελλάδα, τα κτήρια μπορούν, εάν σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σωστά, να θερμαίνονται από τον ήλιο σε ποσοστό 60 – 70% το χειμώνα και το καλοκαίρι να διατηρούνται δροσερά χωρίς κλιματισμό.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μεταφράζει τη φιλοσοφία της κλιματικής προσαρμογής και της ενεργειακής απεξάρτησης των κτηρίων σε αρχές, κανόνες και οδηγίες σχεδιασμού και εφαρμογής.

Σχετικά άρθρα
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Οικολογική είναι η αρχιτεκτονική που εναρμονίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το φυσικό περιβάλλον και διασφαλίζει την υγεία των χρηστών Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρεαδάκη – Χρονάκη Ε., Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, παθητικά – ηλιακά συστήματα, University studio press, Θεσσαλονίκη, 1985. Γεωργιάδου Έλλη, Βιοκλιματικός σχεδιασμός και Read more

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που με την αξιοποίηση του κλίματος επιτυγχάνει την απαιτούμενη θερμική άνεση στο εσωτερικό των Read more

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Model

Η πλήρης ηλιοπροστασία του κελύφους των κτηρίων είναι, στο ελληνικό κλίμα, απαραίτητη προϋπόθεση για το φυσικό δροσισμό τους. Η ηλιοπροστασία Read more

ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
66αβa

Η εξασφάλιση φυσικού δροσισμού χωρίς μηχανικό κλιματισμό προϋποθέτει: Μεγάλη μάζα στο εσωτερικό του κτηρίουΠλήρη νυχτερινό αερισμό για την ψύξη της Read more

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση των κτηρίων προϋποθέτει την εξασφάλιση τριών βασικών όρων: Νότιο Read more