ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Arnaud Laurent, Bio-aggregate-based Building Materials: Applications to Hemp Concretes, ISTE ltd and John Wiley & Sons, GB and US, 2013

Bergman, Richard et al, Wood Handbook, Wood as an Engineering Material U.S.D.A., Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin, U.S., 2010

http://www.fpl.fs.fed.us/products/publications/several_pubs.php?grouping_id=100&header_id=p

Breyer Donald E. et al, Design of Wood Structures—ASD/LRFD, the McGraw-Hill Companies, Sixth Edition 2007

Bulian Franco, Graystone Jon A., Industrial Wood Coatings – Theory and Practice, Elsevier B.V., Amsterdam, first edition 2009

Daunderer, Handbuch der Umweltgifte – Holzgifte, Ausgabe 6/2006,

http://toxcenter.org/klin-tox/giftbereich/holzgifte.pdf

Gauzin – Muller D., Construire avec le bois, Le Moniteur, Paris, 1999

Huppertz Dirk, EXISTUM (Experimentelles Informationssystem im Hypertext-Konzept zu Umweltgiften) 4. Holzschutzmittel (HSM)

http://www.ping.de/sites/canetti/anorganische.salze.html

Oetzel Ingenieurbüro, Umweltanalytik, Schadstoffinformation, Lexikon A-Z,Kassel, http://www.umweltanalytik.com/lexikon/ing1.htm

Popovic Larsen Olga, RECIPROCAL FRAME ARCHITECTURE, Architectural Press, (imprint of Elsevier Ltd.), 2008

Sjödin et al, Flame retardant exposure: polybrominated diphenyl ethers in blood from Swedish workers, from Environmental Health Perspectives (EHP), are provided here courtesy of US NIEHS (National Institute of Environmental Health Science),

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1566483/?page=1

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1566483/pdf/envhper00513-0075.pdf

Stölting Philip Marx, Schadstoffberatung Tübingen, Holzschutz

http://www.schadstoffberatung.de/holzschz.htm

Dr. Stupp Consulting – DSC, Das DSC-Schadstofflexikon – Überblick

http://www.schadstoff-lexikon.de/

Welzel  Ole, Holzschutz – Wirkstoffe – Gefahren

http://www.tischler-ole-welzel.de/Holzschutz/7%29%20Holzschutzmittel%20-%20Wirkstoffe%20Anwendung%20Kurzzeichen.pdf

http://www.tischler-ole-welzel.de/Holzschutz/1%29%20%DCbersicht%20Aufgabengebiete.pdf

Τσουμής Γ. Θ., Επιστήμη και Τεχνολογία Ξύλου, Τόμος Α: Δομή και Ιδιότητες, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002

Τσουμής, Γ. Θ., Επιστήμη και Τεχνολογία Ξύλου, Τόμος Β: Βιομηχανική Αξιοποίηση, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη, 2009

Φιλίππου Ι. Λ., Χημεία και χημική τεχνολογία ξύλου, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη, 2009

ΦΟΡΕΙΣ – ΘΕΣΜΟΙ

AGÖF (Arbeitsgemeinschaft ökologischer Forschungsinstitute), Holzschutzmittel, Insektizide,

http://agoef.de/agoef/schadstoffe/schadstoffe_uebersicht.html

http://agoef.de/agoef/schadstoffe/holzschutzmittel.html

http://agoef.de/agoef/schadstoffe/insektizide.html

http://agoef.de/agoef

Allum® – Allergie, Umwelt und Gesundheit (Kinderumwelt gemeinnützige GmbH), Stoffe und Auslöser,

http://www.allum.de/stoffe-und-ausloeserhttp://www.allum.de/

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft), Verbraucherleitfaden Holzschutzmittel

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/VerbraucherleitfadenHolzschutzmittel.html

http://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/VerbraucherleitfadenHolzschutzmittel.pdf;jsessionid=AF56C740DECC10BA1EB4F1A2D6F0CC36.2_cid288?__blob=publicationFile

GISBAU (classification system by manufacturers and German Builders’ Trade Associations)

http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen/Bekanntmachung-Holzstaub.html

http://www.wakol.de/en/laying-materials/declarations/giscode.html

IRIS (Integrated Risk Information System), EPA (Environmental Protection Agency), US, Methyl isocyanate (CASRN 624-83-9) (MIC),

http://www.epa.gov/iris/subst/0527.htm

LfU (Bayerisches Landesamt für Umwelt), Analytik/Stoffe,

http://www.lfu.bayern.de/analytik_stoffe/index.htm

Natureplus (International Association for sustainable building and accommodation – natureplus e.V.), Anforderungen an Holz und Holzwerkstoffe

http://www.natureplus.org/index.php?id=1&L=0

http://www.natureplus.org/fileadmin/user_upload/pdf/downloads/np-Ausschreibungstexte_Holzwerkstoffe_v4_01.pdf

REACH-Verordnung Anhang XIV (Stand: 17.04.2013), Zulassungspflichtige Stoffe

http://www.reach-clp-helpdesk.de/de/REACH-Verordnung/Anhang-XIV/Anhang14.html

Stockholm Convention, The 12 initial POPs,

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/The12InitialPOPs/tabid/296/Default.aspx

UBA, (Umweltbundesamt für Mensch und Umwelt),

http://archive.is/hBHOX#selection-497.0-497.18

http://www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/mysql_medien.php?anfrage=Kennummer&Suchwort=2375

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/VerbraucherleitfadenHolzschutzmittel.html

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/short/k2375.pdf

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Χημείας, Ισοκυανικό μεθύλιο, http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_methylisocyanate.htm

Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου – Επίπλου

www.wfdt.teilar.gr

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΥΛΙΚΩΝ

Φράσεις H, P

Chemical Hazard & Precautionary Phrases in 23 European Languages

Φράσεις R

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-R

Φράσεις S

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-S

Εικονογράμματα GHS

http://en.wikipedia.org/wiki/GHS_hazard_pictograms

Εικονογράμματα CLP (EC) No 1272/2008

http://commons.wikimedia.org/wiki/ECB_hazard_symbols

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more