ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι διαπιστώσεις που προηγήθηκαν δεν αποτελούν οδηγίες για δόμηση με πηλό. Βασίζονται στις  κατευθύνσεις που δίνονται για τις κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία γενικά. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν επίσημες οδηγίες και προδιαγραφές, που να υποστηρίζουν κατασκευές φέρουσας ωμοπλινθοδομής. Αυτό σημαίνει πως αυτή τη στιγμή  η χρήση του πηλού ως φέρον υλικό δεν είναι θεσμικά επιτρεπτή.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται διάφορες απόπειρες για εμπειρικές κατασκευές, χωρίς υπολογισμό και τεκμηρίωση στατικής και αντισεισμικής επάρκειας. Αυτές οι προσπάθειες είναι σίγουρα χρήσιμες για την έρευνα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται πρότυπα δόμησης και ασφαλείς λύσεις.

Εφόσον, λοιπόν, σήμερα ο πηλός δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φέρον υλικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κύριο υλικό των στοιχείων πλήρωσης σε κατασκευές με φέροντα οργανισμό από διαφορετικό υλικό. Μια τέτοια εναλλακτική είναι οι κατασκευές με ξύλινο σκελετό και τοιχοπληρώσεις από πηλό (πλιθιά, χυτός πηλός, τσατμάς κλπ). Ο υπολογισμός των ξύλινων φορέων γίνεται με βάση τον Ευρωκώδικα 5 , που είναι σε ισχύ και στην Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν το κανονιστικό πλαίσιο τόσο για τον υπολογισμό όσο και για την αδειοδότηση τέτοιων κτηρίων.

Παρόλα αυτά, οι έρευνες για τη χρήση του πηλού σε φέρουσα ωμοπλινθοδομή πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν. Όπως αποδεικνύει η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, το σύστημα φέρουσας ωμοπλινθοδομής ενισχυμένης με οριζόντια διαζώματα και διαφράγματα, όπως εξειδικεύτηκε στα ελληνικά σεισμικά δεδομένα, είναι σύστημα δόμησης που, αν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σωστά, αποτελεί λύση ικανοποιητικής αντοχής σε σεισμικές καταπονήσεις και στο χρόνο.

Σχετικά άρθρα
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ Τοιχοσώματα: Παραδοσιακές ωμόπλινθοι ή πλιθιά (adobe):  Αργιλώδες χώμα με χαλίκι, νερό και άχυρο για αύξηση συνοχήςΣυμπιεσμένες ωμόπλινθοι (Compressed Read more

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
/Users/ifournaris/Desktop/IMPORTANT !!!/ΑΝΕΛΙΞΗ/_Ιστο

Οι συστάσεις που δίνονται και οι διατάξεις που ισχύουν στους κανονισμούς διαφόρων χωρών για φέρουσα ωμοπλινθοδομή, δεν απέχουν πολύ από Read more

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
τοίχος πηλού

ΦΕΡΟΥΣΑ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Φέρουσα τοιχοποιία είναι το δομικό σύστημα στο οποίο οι τοίχοι παραλαμβάνουν το σύνολο των φορτίων της κατασκευής και Read more

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Παρατηρώντας τα κτήρια με φέρουσα ωμοπλινθοδομή που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, διαπιστώνεται πως σε όσα είχαν εφαρμοστεί οι παραπάνω κανόνες Read more

ΚΑΛΟΥΠΩΤΟΣ ΠΗΛΟΣ
71

Η κατασκευή καλουπωτού πηλού (Pisé), πανάρχαια μέθοδος δόμησης πηλού, είναι κατασκευή συμπαγών δομικών στοιχείων πηλού, μεγάλων διαστάσεων. Εμφανίζεται στους νεολιθικούς Read more

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΗΛΟΥ
61

Το μείγμα του πηλού των επιχρισμάτων πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη ρηγμάτωση, στην τριβή και καλή συνοχή. Αυτό προϋποθέτει Read more