ΞΗΡΑΝΣΗ

Η πριστή ξυλεία και τα ξυλόφυλλα παρουσιάζουν συνήθως, μετά την παραγωγή τους, μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Είναι υγρασία εσωτερική που οφείλεται στους χυμούς που παραμένουν στους ιστούς της κομμένης και επεξεργασμένης ξυλείας. Η διατήρηση της υγρασίας, πάνω από ορισμένο χρονικό όριο, χωρίς αερισμό, ευνοεί την προσβολή από μύκητες. Η απότομη απομάκρυνση της υγρασίας προκαλεί ελαττώματα, που οφείλονται στην ιδιότητα του ξύλου να ρικνώνεται και να διογκώνεται. Και στις δύο περιπτώσεις τα προϊόντα ξύλου υποβαθμίζονται ποιοτικά ή αχρηστεύονται.

Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται κατάλληλη ξήρανση, που μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή.

Η φυσική ξήρανση είναι προτιμότερη. Είναι ομαλή και έχει καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα, τις αντοχές και το χρόνο ζωής των προϊόντων. Απαιτεί όμως δέσμευση προστατευμένων χώρων, σχετικά ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα και γιαυτό έχει εγκαταλειφθεί, ως  ασύμφορη.

Η τεχνητή ξήρανση είναι άμεση. Είναι σχετικά βίαιη διαδικασία, που υποβαθμίζει άδηλα τις φυσικές ιδιότητες της ξυλείας, γιατί αφαιρεί απότομα χυμούς από μέρος των ιστών της. Παρόλο που απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις τεχνητού κλίματος (ξηραντήρια), δηλαδή θαλάμους μέσα στους οποίους ελέγχονται θερμοκρασία,  σχετική υγρασία και κυκλοφορία του αέρα, συμφέρει περισσότερο τους παραγωγούς και την αγορά και γιαυτό έχει επικρατήσει.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more