ΞΗΡΑΝΣΗ

Η πριστή ξυλεία και τα ξυλόφυλλα παρουσιάζουν συνήθως, μετά την παραγωγή τους, μεγάλο ποσοστό υγρασίας. Είναι υγρασία εσωτερική που οφείλεται στους χυμούς που παραμένουν στους ιστούς της κομμένης και επεξεργασμένης ξυλείας. Η διατήρηση της υγρασίας, πάνω από ορισμένο χρονικό όριο, χωρίς αερισμό, ευνοεί την προσβολή από μύκητες. Η απότομη απομάκρυνση της υγρασίας προκαλεί ελαττώματα, που οφείλονται στην ιδιότητα του ξύλου να ρικνώνεται και να διογκώνεται. Και στις δύο περιπτώσεις τα προϊόντα ξύλου υποβαθμίζονται ποιοτικά ή αχρηστεύονται.

Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται κατάλληλη ξήρανση, που μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή.

Η φυσική ξήρανση είναι προτιμότερη. Είναι ομαλή και έχει καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα, τις αντοχές και το χρόνο ζωής των προϊόντων. Απαιτεί όμως δέσμευση προστατευμένων χώρων, σχετικά ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας, για μεγάλο χρονικό διάστημα και γιαυτό έχει εγκαταλειφθεί, ως  ασύμφορη.

Η τεχνητή ξήρανση είναι άμεση. Είναι σχετικά βίαιη διαδικασία, που υποβαθμίζει άδηλα τις φυσικές ιδιότητες της ξυλείας, γιατί αφαιρεί απότομα χυμούς από μέρος των ιστών της. Παρόλο που απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις τεχνητού κλίματος (ξηραντήρια), δηλαδή θαλάμους μέσα στους οποίους ελέγχονται θερμοκρασία,  σχετική υγρασία και κυκλοφορία του αέρα, συμφέρει περισσότερο τους παραγωγούς και την αγορά και γιαυτό έχει επικρατήσει.

Σχετικά άρθρα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επεξεργασία της επιφάνειας του ξύλου (και του επικολλητού ξύλου) στοχεύει στην προστασία του από φθορές χρήσης και καιρικές συνθήκες, Read more

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Το ξύλο παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό φυσικό μηχανισμό πυραντίστασης. Εξαιτίας της μικρής θερμικής αγωγιμότητας και της μεγάλης ειδικής θερμότητας, απ­ανθρακώνεται Read more

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΑΜΙΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ Αμιγή μπορούν να θεωρηθούν τα προϊόντα του ξύλου, που για την παραγωγή τους μεσολαβεί μόνο μηχανική επεξεργασία, Read more

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1

Συντηρητικά ξύλου είναι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραγόντων που προσβάλλουν το ξύλο. Είναι χημικά μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα Read more

ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΤΟ ΞΥΛΟ

ΤΟ ΞΥΛΟ Το ξύλο αποτέλεσε από τα προϊστορικά χρόνια, μαζί με τον πηλό, ένα από τα δύο σημαντικότερα υλικά δόμησης Read more

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Μεγάλο μειονέκτημα των σύνθετων προϊόντων ξύλου είναι οι κίνδυνοι για την υγεία, που προέρχονται από τις συγκολλητικές προσμίξεις που περιέχουν. Read more