ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που με την αξιοποίηση του κλίματος επιτυγχάνει την απαιτούμενη θερμική άνεση στο εσωτερικό των κτηρίων, σε όλες τις εποχές του χρόνου.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκαίων φορτίων θέρμανσης και ψύξης με παθητικό τρόπο, δηλαδή χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό και συσκευές. Ελαχιστοποιεί τη χρήση ορυκτών καυσίμων και εξοικονομεί μεγάλα ποσοστά ενέργειας, χωρίς πρόσθετο κόστος κατασκευής και εξοπλισμού.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός επαναφέρει στην αρχιτεκτονική την κατανόηση, αφομοίωση και εφαρμογή των βασικών αρχών θερμοδυναμικής και ρευστομηχανικής, που λειτουργούν στα κτήρια.

Το βιοκλιματικό κτήριο

Το βιοκλιματικό κτήριο συλλέγει το χειμώνα την ημερήσια ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύει και την αποδίδει με τη μορφή θερμικής ενέργειας στους εσωτερικούς χώρους σταδιακά, κατά τη διάρκεια των ψυχρών ωρών.

Το βιοκλιματικό κτήριο αξιοποιεί το καλοκαίρι τη δροσιά του νυχτερινού αέρα για την ψύξη των εσωτερικών χώρων και διατηρεί χαμηλές εσωτερικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας.

Θερμική λειτουργία βιοκλιματικού κτηρίου

Θερμική λειτουργία βιοκλιματικού κτιρίου - Χειμώνας
Χειμώνας
Θερμική λειτουργία βιοκλιματικού κτηρίου - Καλοκαίρι
Καλοκαίρι

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βιοκλιματικό κτήριο αντλεί φορτία θέρμανσης και ψύξης από το περιβάλλον, τα διατηρεί και μεταθέτει χρονικά την απόδοση τους στον εσωτερικό χώρο, για το διάστημα που η εξωτερική φυσική πηγή ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης) εκπίπτει.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός στην Ελλάδα

Το ελληνικό κλίμα χαρακτηρίζεται από:

  • Ήπιους χειμώνες με μεγάλη ημερήσια ηλιοφάνεια, αλλά με χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες
  • Θερμά καλοκαίρια με σημαντική πτώση της νυχτερινής θερμοκρασίας

Η Ελλάδα είναι, εξαιτίας των παραπάνω κυρίαρχων κλιματικών χαρακτηριστικών, ιδανικός τόπος για τη μέγιστη απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και την επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής αυτάρκειας των κτηρίων, με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Τα βιοκλιματικά κτήρια μπορούν να εξοικονομήσουν, στο ελληνικό κλίμα, έως 70% της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης το χειμώνα και έως 100% της απαιτούμενης ενέργειας ψύξης το καλοκαίρι.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική

Τα στοιχεία που συνθέτουν το βιοκλιματικό σχεδιασμό και αποτελούν ταυτόχρονα αναπόσπαστα ποιοτικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης του κτηρίου είναι:

  • Ο νότιος προσανατολισμός του κτηρίου.
  • Το σχήμα του κελύφους και η αναλογία διαφανών και αδιαφανών επιφανειών στις διαφορετικά προσανατολισμένες όψεις.
  • Η ποσότητα και η αναλογία μάζας και θερμομόνωσης στην κατασκευή.
  • Η πρόβλεψη ενός εξωτερικού νοητού ηλιοπροστατευτικού κελύφους.
  • Η εσωτερική δομή και διάταξη χώρων και ανοιγμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν φυσικό δροσισμό.
  • Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Η βιοκλιματική λειτουργία των κτηρίων εξασφαλίζεται μόνο με το σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν είναι πλήρης όταν δεν εξασφαλίζει τη βιοκλιματική λειτουργία των κτηρίων.

Σχετικά άρθρα
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΑΒΔΗΡΑ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικος: Αρχιτεκτονική μελέτη Δελιούση Κυριακή, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική μελέτη Καρβέλης Γιάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική Read more

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ & ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ

Στο κλίμα της Ελλάδας τα κτήρια πρέπει να διαθέτουν εξίσου δύο στοιχεία: αναγκαία και επαρκή θερμομόνωση και αναγκαία και επαρκή Read more

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικος: Αρχιτεκτονική μελέτη, κατασκευή Ζήσης Ξενοφών, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: Θερμικές προσομοιώσεις Παπαδόπουλος Πανίκος, Read more

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΙΟ Στο βόρειο ημισφαίριο, η μεγαλύτερη πλευρά των κτηρίων πρέπει να είναι στραμμένη προς Read more

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικος: Αρχιτεκτονική μελέτη Πρωτόγερος Νίκος, Πολιτικός μηχανικός: Αρχιτεκτονική μελέτη Τσίτση Μαρία, Πολιτικός μηχανικός: στατική Read more

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Μελέτες – κατασκευή Γεωργακοπούλου Όλγα, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική μελέτη Γεωργιάδου Έλλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός: αρχιτεκτονική μελέτη Στεφανίδης Αλέξης, Μηχανικός Ανακαίνισης και Read more