ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που με την αξιοποίηση του κλίματος επιτυγχάνει την απαιτούμενη θερμική άνεση στο εσωτερικό των κτηρίων, σε όλες τις εποχές του χρόνου.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκαίων φορτίων θέρμανσης και ψύξης με παθητικό τρόπο, δηλαδή χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό και συσκευές. Ελαχιστοποιεί τη χρήση ορυκτών καυσίμων και εξοικονομεί μεγάλα ποσοστά ενέργειας, χωρίς πρόσθετο κόστος κατασκευής και εξοπλισμού.

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός επαναφέρει στην αρχιτεκτονική την κατανόηση, αφομοίωση και εφαρμογή των βασικών αρχών θερμοδυναμικής και ρευστομηχανικής, που λειτουργούν στα κτήρια.

Το βιοκλιματικό κτήριο

Το βιοκλιματικό κτήριο συλλέγει το χειμώνα την ημερήσια ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύει και την αποδίδει με τη μορφή θερμικής ενέργειας στους εσωτερικούς χώρους σταδιακά, κατά τη διάρκεια των ψυχρών ωρών.

Το βιοκλιματικό κτήριο αξιοποιεί το καλοκαίρι τη δροσιά του νυχτερινού αέρα για την ψύξη των εσωτερικών χώρων και διατηρεί χαμηλές εσωτερικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της επόμενης μέρας.

Θερμική λειτουργία βιοκλιματικού κτηρίου

Θερμική λειτουργία βιοκλιματικού κτιρίου - Χειμώνας
Χειμώνας
Θερμική λειτουργία βιοκλιματικού κτηρίου - Καλοκαίρι
Καλοκαίρι

 

 

 

 

 

 

 

 

Το βιοκλιματικό κτήριο αντλεί φορτία θέρμανσης και ψύξης από το περιβάλλον, τα διατηρεί και μεταθέτει χρονικά την απόδοση τους στον εσωτερικό χώρο, για το διάστημα που η εξωτερική φυσική πηγή ενέργειας (θέρμανσης ή ψύξης) εκπίπτει.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός στην Ελλάδα

Το ελληνικό κλίμα χαρακτηρίζεται από:

  • Ήπιους χειμώνες με μεγάλη ημερήσια ηλιοφάνεια, αλλά με χαμηλές νυχτερινές θερμοκρασίες
  • Θερμά καλοκαίρια με σημαντική πτώση της νυχτερινής θερμοκρασίας

Η Ελλάδα είναι, εξαιτίας των παραπάνω κυρίαρχων κλιματικών χαρακτηριστικών, ιδανικός τόπος για τη μέγιστη απόδοση του βιοκλιματικού σχεδιασμού και την επίτευξη υψηλού βαθμού ενεργειακής αυτάρκειας των κτηρίων, με σχεδόν μηδενικό κόστος.

Τα βιοκλιματικά κτήρια μπορούν να εξοικονομήσουν, στο ελληνικό κλίμα, έως 70% της απαιτούμενης ενέργειας θέρμανσης το χειμώνα και έως 100% της απαιτούμενης ενέργειας ψύξης το καλοκαίρι.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και αρχιτεκτονική

Τα στοιχεία που συνθέτουν το βιοκλιματικό σχεδιασμό και αποτελούν ταυτόχρονα αναπόσπαστα ποιοτικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης του κτηρίου είναι:

  • Ο νότιος προσανατολισμός του κτηρίου.
  • Το σχήμα του κελύφους και η αναλογία διαφανών και αδιαφανών επιφανειών στις διαφορετικά προσανατολισμένες όψεις.
  • Η ποσότητα και η αναλογία μάζας και θερμομόνωσης στην κατασκευή.
  • Η πρόβλεψη ενός εξωτερικού νοητού ηλιοπροστατευτικού κελύφους.
  • Η εσωτερική δομή και διάταξη χώρων και ανοιγμάτων, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν φυσικό δροσισμό.
  • Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτηρίου με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Η βιοκλιματική λειτουργία των κτηρίων εξασφαλίζεται μόνο με το σωστό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν είναι πλήρης όταν δεν εξασφαλίζει τη βιοκλιματική λειτουργία των κτηρίων.

Σχετικά άρθρα
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Οικολογική είναι η αρχιτεκτονική που εναρμονίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το φυσικό περιβάλλον και διασφαλίζει την υγεία των χρηστών Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρεαδάκη – Χρονάκη Ε., Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, παθητικά – ηλιακά συστήματα, University studio press, Θεσσαλονίκη, 1985. Γεωργιάδου Έλλη, Βιοκλιματικός σχεδιασμός και Read more

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κλίμα είναι από τους σοβαρότερους παράγοντες που καθορίζουν τη μορφή και το χαρακτήρα της δόμησης και της αρχιτεκτονικής. Read more

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Model

Η πλήρης ηλιοπροστασία του κελύφους των κτηρίων είναι, στο ελληνικό κλίμα, απαραίτητη προϋπόθεση για το φυσικό δροσισμό τους. Η ηλιοπροστασία Read more

ΦΥΣΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
66αβa

Η εξασφάλιση φυσικού δροσισμού χωρίς μηχανικό κλιματισμό προϋποθέτει: Μεγάλη μάζα στο εσωτερικό του κτηρίουΠλήρη νυχτερινό αερισμό για την ψύξη της Read more

ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Η αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση των κτηρίων προϋποθέτει την εξασφάλιση τριών βασικών όρων: Νότιο Read more