ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία:

 • Έχουν χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια
 • Προέρχονται από φυσικούς πόρους, που είναι άφθονοι (όχι σπάνιοι, όχι εξαντλήσιμοι)
 • Μπορούν μετά τη χρήση τους να ξαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν ή αφομοιώνονται από το περιβάλλον χωρίς να προκαλούν βλάβες.
 • Δεν είναι τοξικά ή επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον

Η επιλογή καθαρών υλικών δόμησης είναι εφικτή για όλα τα σύγχρονα κτήρια συμβατικής δόμησης στην Ελλάδα, δηλαδή στις κατασκευές σκυροδέματος – τούβλου. Υπάρχουν προϊόντα φυσικής προέλευσης (του εδάφους και της βιόσφαιρας), που μπορούν να αντικαταστήσουν τα συνήθως χρησιμοποιούμενα επικίνδυνα υλικά (συνθετικά πολυμερή και χημικά), ακόμη και στη σχετικά περιορισμένη ελληνική αγορά οικοδομικών υλικών.

Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον, παρουσιάζουν κατασκευές εναλλακτικών υλικών και μεθόδων, που ενώ δεν είναι τρέχουσες στην αγορά της οικοδομής, έχουν την δυνατότητα ευρείας εφαρμογής, ποιοτικής αναβάθμισης της δόμησης, αναπροσαρμογής του κόστους σε προσιτά επίπεδα και συμμετοχής του χρήστη στη διαδικασία κατασκευής. Η τεκμηρίωση της ασφάλειας και της αποδοτικότητάς τους και η εκπαίδευση σε αυτό το πεδίο αποτελεί μια αξιόλογη στόχευση τόσο για τους μηχανικούς της οικοδομής, όσο και για το σύνολο του πληθυσμού. Ανοίγει δρόμο για την επανεφεύρεση τρόπων δόμησης συμβατών με τον άνθρωπο και εναρμονισμένων με τις φυσικές ισορροπίες.

Η Ανέλιξη, από την ίδρυσή της, έχει επενδύσει ιδιαίτερα στην εφαρμογή και τη διάδοση των καθαρών τεχνολογιών δόμησης. Στο έργο που υλοποίησε μέχρι σήμερα, περιλαμβάνονται ιδιωτικές κατασκευές, έργα δημόσιας χρηματοδότησης (στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης) και αυτοχρηματοδοτούμενα εργαστήρια, που συνδυάζουν πάντα την πειραματική εφαρμογή με την εκπαίδευση. Ενδεικτικές εφαρμογές αυτού του έργου είναι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (2012)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2011)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (2008)

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ (2008)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (2008)

ΚΙΟΣΚΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ (2006)

Εργαστήριο εκπαίδευσης αρχιτεκτόνων σε παραδοσιακές τεχνολογίες δόμησης. Διοργάνωση: Μεσόγειος SOS

 • Κατασκευή ξερολιθιάς
 • Κατασκευή ξύλινου σκελετού
 • Κατασκευή καλουπωτού πηλού
 • Κατασκευή στεγάστρου με φύκια και πατημένο χώμα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΞΥΛΟΥ – ΠΗΛΟΥ (1999)

 • Τύποι βιοκλιματικών κατοικιών καθαρών τεχνολογιών δόμησης αυξομειούμενου μεγέθους από ξύλο και πηλό.
 • 1ο βραβείο για την Γ’ κλιματική ζώνη του Διαγωνισμού «Αντώνης Τρίτσης», του Σ.Α.Δ.Α.Σ. και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (1999)

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΛΑΣΙΟ ΠΗΛΙΟΥ (1994)

 • Σχεδιασμός βιοκλιματικής κατοικίας με ξύλινο φέροντα οργανισμό και πλήρωση πηλού – οπτόπλινθου.
 • Εργαστήριο κατασκευής ξύλινου φέροντος οργανισμού (εκπαίδευση οικοδόμων στα πλαίσια σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.ΑΝΑ.Μ., για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού).
 • Εργαστήριο κατασκευής καλουπωτού πηλού (εκπαίδευση οικοδόμων στα πλαίσια σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.ΑΝΑ.Μ., για την Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού).

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ (1991)

 • Σχεδιασμός ιδιοκατασκευής βιοκλιματικής κατοικίας, χαμηλού κόστους, με ξύλινο φέροντα οργανισμό και πλήρωση πηλού – οπτόπλινθου.
 • Καθοδήγηση ιδιοκατασκευής της κατοικίας.
Σχετικά άρθρα
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
1. W37

ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Το εργαστήριο για το σχεδιασμό της οικολογικής κατοικίας (βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνολογιών), ιδιοκατασκευής και χαμηλού κόστους Read more