ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Η Ευρώπη τη νύχτα, φωτογράφηση στις 27 Μαρτίου 2012. Οι αστικές περιοχές είναι οι φωτισμένες περιοχές
(από: Nasa/mapview)


Στο σύγχρονο κόσμο οι ανθρώπινοι πληθυσμοί συγκεντρώνονται κατεξοχήν στις πόλεις. Δημιουργούνται έτσι μεγάλες αστικοποιημένες εκτάσεις, ως αποτέλεσμα της επέκτασης υφιστάμενων αστικών πυρήνων ή και της συγχώνευσης μητροπολιτικών κέντρων σε μια ενιαία δομή, τη μεγάπολη. Η πρωτοφανής για την ιστορία του πλανήτη αστική υπερσυγκέντρωση αποκτά ιδιαίτερα και πρωτόγνωρα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Αύξηση του παγκοσμίου πληθυσμού και της αστικοποίησης

Η πόλη Shenzhenshi στην Κίνα είχε το 1979 πληθυσμό 30.000 και σήμερα έχει 12.000.000
(του Hawyih από http://commons.wikimedia.org/)

Τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα (Ο πίνακας συντάχθηκε βάσει των στοιχείων του ΟΗΕ του 2011)


Τα φαινόμενα που απορρέουν από τα παραπάνω μεγέθη είναι εξαιρετικά περίπλοκα και πολύπλευρα. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια εξέτασης μίας μόνο πλευράς που αφορά, στα κλιματικά προβλήματα σε συνάρτηση με τη δόμηση.

Το κλίμα του αστικού χώρου είναι διαφορετικό από αυτό της υπαίθρου στον ίδιο τόπο, όσο αυξάνεται το μέγεθος μιας αστικής συγκέντρωσης, τόσο οι διαφορές γίνονται σαφέστερες και αποκτούν σοβαρότερες διαστάσεις.

Η σημασία της μελέτης αυτού του γεγονότος είναι μεγάλη γιατί:

  • Οι νέες κλιματικές συνθήκες, που παρουσιάζονται στο χώρο των αστικών συγκεντρώσεων, εμφανίζουν προοδευτική επιδείνωση με ταχείς ρυθμούς. Τα χαρακτηριστικά αυτής της επιδείνωσης θέτουν το ερώτημα της αστικής βιωσιμότητας σε περιόδους εποχιακών αιχμών του κλίματος.
  • Δεν είναι προσδιορισμένος με ακρίβεια ο κλιματικός ρόλος των γιγαντιαίων αστικών πυρήνων στην εξέλιξη της κλιματικής μεταβολής του πλανήτη. Είναι όμως δεδομένο ότι τα αστικά κλιματικά φαινόμενα αποσταθεροποιούν τις κλιματικές ισορροπίες, όχι μόνο στην περίμετρο των πόλεων, αλλά και σε πολύ ευρύτερες περιοχές. Οι αστικοί πυρήνες αποτελούν πηγές ανατροπής των ευαίσθητων περιβαλλοντικών ισορροπιών, με διαρκώς αυξανόμενη εμβέλεια.

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν και τελικά διαμορφώνουν το αστικό κλίμα είναι:

  • Η δόμηση: Οι μεγάλες πυκνότητες και η επικράτηση υλικών δόμησης και επίστρωσης με ακατάλληλες θερμικές και υδρολογικές ιδιότητες.
  • Η αστική γεωματρία: Η μείωση της διείσδυσης ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο ζωής του αστικού χώρου, σε σύγκριση με την ύπαιθρο. Η μεταβολή της ταχύτητας και της κατεύθυνσης του ανέμου. Η απουσία ή η κακή κατανομή ανοιχτών υπαίθριων χώρων μεταξύ των δομημένων όγκων.
  • Τα περιβαλλοντικά δεδομένα του αστικού χώρου: Η αποσταθεροποίηση των φυσικών κύκλων. Η συρρίκνωση ή και εξαφάνιση της βλάστησης. Η αλλοίωση του υδρολογικού κύκλου. Η αλλοίωση του κύκλου οξυγόνου (Ο2) και διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η παραγωγή και εισροή πρόσθετης ανθρωπογενούς θερμότητας και ρύπανσης.

Το αποτέλεσμα και η έκφραση της αστικής κλιματικής μεταβολής είναι τα μεγάλα αστικά κλιματικά φαινόμενα όπως:

  • Αστική θερμοκρασιακή αναστροφή
  • Αστικό θερμοκήπιο
  • Αστική θερμική νήσος

Σχετικά άρθρα
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ – ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης είναι ανάλογη με το γεωγραφικό πλάτος και την εποχή Read more

ΥΛΙΚΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ Το μικροκλίμα των αστικών υπαίθριων χώρων επηρεάζεται από τα υλικά δόμησης των κτηριακών Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Akbari H. et al, Peak Power and Cooling Energy Savings of Shade Trees, Energy and Buildings, 25:1, 1997. Akbari H.,A Read more

ΑΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ουρανοξύστες στην πόλη της Σαγκάη(φωτογραφία του Morgan P., από http://www.flickr.com/) Η σύγχρονη μεγαλούπολη μπορεί να θεωρηθεί, μακροσκοπικά και από τη Read more

ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η γεωμετρία του αστικού χώρου, δηλαδή τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη σχέση δομημένου όγκου – ελεύθερου χώρου, αποτελεί βασικό Read more

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φυσικό κλίμα ενός τόπου αποτελεί το δεδομένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η βιόσφαιρα και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Read more