ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΞΥΛΟΜΑΛΛΟΥ

Οι μονώσεις ξυλόμαλλου έχουν μορφή σκληρών θερμοηχομονωτικών πλακών. Είναι ευρύτατα γνωστές με το όνομα Heraklith, διότι η εταιρεία Heraklith είχε αγοράσει παλαιότερα όλες τις εταιρείες παραγωγής τους. Σήμερα υπάρχουν και νέες εταιρείες, που παράγουν μονώσεις ξυλόμαλλου (π.χ. Agepan, Celit, DHD, Gutex, Hofatex, Homatherm, Inthermo, Kronoply, Pavatex, Steico, Unger Diffutherm κ.α.)

Τρόπος παρασκευής

Οι πλάκες ξυλόμαλλου παρασκευάζονται από λεπτές, μακριές λωρίδες ροκανισμένου ξύλου κωνοφόρων, συνήθως πεύκου ή έλατου, συγκολλημένες μεταξύ τους με ορυκτές συγκολλητικές ύλες.

Στεγνοί κορμοί τοποθετούνται σε κατάλληλα μηχανήματα – ροκάνια που ξύνουν το

ξύλο και αποκολλούν λωρίδες.

Ξυλόμαλλο

1. 300178
         (του Detlev Lahr  / pixelio.de)                                      
2. 2396
 (του Mensi  / pixelio.de)

Ακολουθεί επεξεργασία των λωρίδων με υλικά προστασίας του ξύλου. Στη συνέχεια οι λωρίδες διαποτίζονται με συγκολλητική ύλη,  συμπιέζονται και ξηραίνονται σε υψηλές θερμοκρασίες.

Οι συγκολλητικές ύλες είναι τσιμέντο, μαγνησίτης (λευκόλιθος, ανθρακικό ορυκτό του μαγνήσιου) ή και γύψος. Όταν στεγνώσουν εγκλωβίζουν τον αέρα που περιέχεται στο ξυλόμαλλο και ταυτόχρονα συγκολλούν τις ίνες του.

3. Magnesite-1
Μαγνησίτης
(του Rob Lavinsky, iRocks.com, από http://www.mindat.org/)

Πλάκα ξυλόμαλλου διαφορετικής πυκνότητας

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια στις πλάκες ξυλόμαλλου είναι χαμηλή. Η τιμή της υπολογίζεται περίπου σε 165kWh/m³.
  • Οι πρώτες ύλες της παραγωγής ξυλόμαλλου είναι ανανεώσιμες (ξύλο) ή άφθονες (τσιμέντο, μαγνησίτης).
  • Οι καταστραμμένες πλάκες ξυλόμαλλου, που δεν μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν καταλήγουν στα οικοδομικά απορρίμματα (μπάζα). Δεν υπάρχει σήμερα άλλος τρόπος ανακύκλωσης τους.
  • Το ξυλόμαλλο είναι υλικό καθαρό και ακίνδυνο για τους ζωντανούς οργανισμούς, αναπνέει και επιτρέπει την άδηλη αναπνοή των δομικών στοιχείων που περιβάλλει.

Φυσικές ιδιότητες

  • Το ξυλόμαλλο παρουσιάζει, συγκρινόμενο με άλλα θερμομονωτικά υλικά, σχετικά υψηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας με συντελεστή λ = 0,09-0,10 W/(m·K), δηλαδή απαιτεί αύξηση του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης. Το μειονέκτημα αυτό εξισορροπείται από άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρει, όπως σταθερότητα των πλακών του, εξαιρετική πρόσφυση στο οπλισμένο σκυρόδεμα,  χωρίς πρόσθετη στήριξη, καθώς και εξ ίσου καλή πρόσφυση του επιχρίσματος πάνω στην επιφάνειά του.
  • Το ξυλόμαλλο παρουσιάζει μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (μ = 2 – 5), αλλά και μικρή ταχύτητα προσρόφησης υδρατμών. Έτσι, ενώ η εξωτερική του επιφάνεια υγραίνεται, η υγρασία δεν διεισδύει γρήγορα στη μάζα του και στεγνώνει εύκολα, χωρίς να συγκρατεί υγρασία. Μπορεί όμως να εμφανίσει παραμορφώσεις (πετσικάρισμα), όταν εκτεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη βροχή. Γιαυτό πρέπει να επιχρίεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτησή του.
  • Το ξυλόμαλλο έχει καλές ηχομονωτικές ιδιότητες, ανάλογες με τις θερμομονωτικές.
  • Αναφλέγεται δύσκολα και καίγεται πολύ αργά.
  • Οι μονώσεις ξυλόμαλλου έχουν σχετικά μεγάλο βάρος. Είναι σκληρές, άκαμπτες και μη ελαστικές. Κόβονται με κοπτικά μηχανήματα, χειροκίνητα ή ηλεκτρικά.
  • Οι μονώσεις ξυλόμαλλου έχουν σχετικά υψηλό κόστος.

Χρήση

Το πάχος των πλακών ξυλόμαλλου κυμαίνεται από 2,5 έως 10 cm. Οι πλάκες χρησιμοποιούνται ως εξωτερική μόνωση του οπλισμένου σκυροδέματος, ενσωματωμένες στον ξυλότυπο, και ως μονωτικές επιστρώσεις δωμάτων και στεγών στην εξωτερική ή στην εσωτερική επιφάνειά τους.

Εξωτερική μόνωση σκελετού οπλισμένου σκυροδέματος με πλάκες ξυλόμαλλου

5. Εικόνα1
Συγκρότημα κατοικιών, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη 
6. Elli 036 Γ
Τουριστικό συγκρότημα στην Εύβοια

7. eik8
Εξωτερική μόνωση στέγης, Άγιος Βλάσης, Πήλιο

Μπορούν να τοποθετηθούν επίσης στο διάκενο μεταξύ δύο τοιχοποιιών, ή να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ελαφρών εσωτερικών διαχωριστικών τοιχοποιιών ή στοιχείων, στηριγμένων σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό και επενδυμένων με ξύλο ή άλλα υλικά.

Για την αναβάθμιση της θερμομονωτικής του ικανότητας παράγονται σύνθετες πλάκες ξυλόμαλλου, που αποτελούνται από δύο λεπτά φύλλα ξυλόμαλλου εξωτερικά και περικλείουν ένα φύλλο άλλου θερμομονωτικού υλικού, συνήθως ορυκτοβάμβακα ή  διογκωμένης πολυστερίνης.

Οι πλάκες με ορυκτοβάμβακα, παρουσιάζουν, σε περίπτωση μόνιμης έκθεσης  σε βροχή, πρόβλημα συγκράτησης υγρασίας στο εσωτερικό τους, που οδηγεί στη σήψη τους.

Οι πλάκες πολυστερίνης αναιρούν τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του ξυλόμαλλου, επειδή εκπέμπουν μονομερές στυρόλιο και αποκόπτουν την άδηλη αναπνοή των δομικών στοιχείων που περιβάλλουν.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more