ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο πηλός είναι καταρχήν υλικό πυκνό και βαρύ. Συγκαταλέγεται σαφώς στην κατηγορία των θερμοχωρητικών και όχι των θερμομονωτικών υλικών.

Ο πηλός, σε σχέση με όλα τα άλλα θερμοχωρητικά υλικά, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. Είναι υλικό επιδεκτικό σε τροποποιήσεις και προσαρμογές των θερμικών του χαρακτηριστικών, όπως αυτές υπαγορεύονται από το κλίμα του κάθε τόπου, για την επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εξασφάλιση μεγάλης θερμοχωρητικότητας στα κτήρια είναι για το ελληνικό κλίμα τόσο απαραίτητη, όσο και η ύπαρξη θερμομόνωσης.

Ο πηλός, μαζί με την πέτρα και το οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι από τα πιο θερμοχωρητικά υλικά. Ο συμπαγής πηλός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα βάρους σε σύγκριση με τα συνήθη και γνωστά δομικά υλικά. Η θερμοχωρητικότητα βέβαια του κάθε πηλού διαφέρει και  εξαρτάται κυρίως από την πυκνότητα, αλλά και από τις τυχόν προσμίξεις του.

Παρασκευή πλίνθων σε θερμές χώρες με μεγάλη μάζα και ελάχιστο άχυρο

MINOLTA DIGITAL CAMERA
Ιράν 

2
Νίγηρας (από http://www.earth-auroville.com)

Η δυνατότητα ελέγχου της θερμικής του αγωγιμότητας είναι αυτό που ξεχωρίζει τον πηλό μεταξύ των θερμοχωρητικών υλικών. Με κατάλληλες  προσμίξεις μπορεί να μειωθεί η ταχύτητα θερμοροής, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμικής του αδράνειας.

Ένα δομικό στοιχείο πηλού κατάλληλης σύνθεσης και πάχους, μπορεί να απορροφά και να μεταδίδει θερμότητα με τον επιθυμητό ρυθμό, να παρουσιάζει δηλαδή μία χρονική καθυστέρηση μετάδοσης θερμικών φορτίων σημαντικά μεγαλύτερη από τα άλλα θερμοχωρητικά υλικά και να μπορεί να προσαρμοστεί στον ημερήσιο ενεργειακό κύκλο. Να καθυστερεί την ψύξη των χώρων κατά τις χειμερινές νύχτες, διατηρώντας τους θερμούς ως το πρωί. Να καθυστερεί την θέρμανση των χώρων κατά τις θερινές μέρες, διατηρώντας τους δροσερούς ως το βράδυ. Αυτή η ιδιότητα του πηλού είναι  πολύτιμη για την εξασφάλιση της βιοκλιματικής λειτουργίας των κτηρίων.

Η ταχύτητα θερμοροής διαφέρει από πηλό σε πηλό και εξαρτάται από την κοκκομετρική του σύνθεση, από το είδος της αργίλου και από τις προσμίξεις που περιέχει. Είναι διαφορετική για τον παχύ πηλό, για τον αδύνατο πηλό  ή για τους πηλούς που περιέχουν βελτιωτικές, μονωτικές προσμίξεις.

Ανάλογα λοιπόν με τις κλιματικές απαιτήσεις, και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε κατασκευής είναι δυνατή η επιλογή της κατάλληλης σύνθεσης πηλού, που ως θερμική μάζα, θα προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ο πηλός καθυστερεί τη μετάδοση θερμότητας από τον εσωτερικό προς τον εξωτερικό χώρο και αντίστροφα, περισσότερο από τα άλλα θερμοχωρητικά υλικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει ο ίδιος, ως υλικό, επαρκείς θερμομονωτικές ιδιότητες.

Ο ρόλος του πηλού στη θερμομόνωση μπορεί να είναι μόνο βοηθητικός. Δηλαδή, εξαιτίας των συνδετικών ιδιοτήτων της αργίλου, μπορεί να παίξει ρόλο συγκολλητικής  ύλης θερμομονωτικών υλών ή  να αποτελέσει πρώτη ύλη στην παραγωγή θερμομονωτικών προϊόντων, όπως:

  • Ελαφρύς πηλός άχυρου

Ο πηλός χρησιμοποιείται ως συνδετική ύλη του άχυρου. Όταν το άχυρο βυθίζεται σε αραιή λάσπη πηλού και στη συνέχεια μορφοποιείται, η πυκνότητά του δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 600 kg/m, γεγονός που συνεπάγεται τη σημαντική αύξηση του πάχους της θερμομόνωσης.

Το άχυρο είναι μεγάλο, ώστε να περιέχει πολύ αέρα

4
Ρουμανία (του Soare από http://ro.wikipedia.org/wiki/)
5
 Milyanfan, Κιργιστάν (του Vmenkov από http://commons.wikimedia.org/wiki)
  • Ελαφρύς πηλός φελλού

Ο πηλός χρησιμοποιείται ως  συνδετική ύλη διογκωμένου φελλού. Η πυκνότητα του μείγματος μπορεί να πέσει στα 300 kg/m

  • Ελαφρύς πηλός ξύλου

Χρησιμοποιείται ροκανίδι ή πριονίδι ξύλου, βουτηγμένο σε λάσπη πηλού. Η ελάχιστη πυκνότητα του μείγματος μπορεί να πέσει στα 500 kg/m

  • Ελαφρύς πηλός διογκωμένων ορυκτών

Ο πηλός αποτελεί τη συνδετική ύλη διογκωμένων ορυκτών, όπως ο διογκωμένος πηλός, το διογκωμένο (κυψελωτό) γυαλί,  η διογκωμένη λάβα, ο διογκωμένος περλίτης, η διογκωμένη ελαφρόπετρα. Η πυκνότητα του μείγματος με διογκωμένο πηλό είναι από 500 – 1200 kg/m

  • Αφρώδης πηλός  

Η πρώτη ύλη, που χρησιμοποιείται για τον αφρώδη πηλό, περιέχει μεγάλο ποσοστό αργίλου,  ιλύος, ελάχιστη άμμο και καθόλου χαλίκι. Αναμιγνύεται με χαλαζία, κιμωλία και υδρύαλο και διογκώνεται με υπεροξείδιο του υδρογόνου. Πρόκειται δηλαδή για  ένα αφρώδες πολυμερές με πυκνότητά 90 kg/m. Χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή δομικών στοιχείων μεγάλου μεγέθους, πυκνότητας 500 kg/m και ειδικής θερμότητας 1,2 kJ/m3.

Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more