ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

Τα καλάμια ανήκουν στην κατηγορία των αγρωστωδών. Αναπτύσσονται σε ύψος κατά 3 έως και 4 m την ημέρα, σε ελώδεις περιοχές και σε βαλτότοπους. Εξαιτίας της έρπουσας ιδιότητας του ριζικού τους συστήματος, εκτοπίζουν γρήγορα και εύκολα τα άλλα φυτικά είδη.

Καλαμιές

21
Επικάλυψη στέγης με καλάμια, Overijssel, Ολλανδία
(του Algont, από http://commons.wikimedia.org/)

Η συγκομιδή τους γίνεται το φθινόπωρο, όταν σταματήσει η άνοδος  των χυμών στο εσωτερικό των φυτών. Τα κομμένα καλάμια πρέπει να στεγνώσουν  καλά για να μη σαπίσουν.

Τα καλάμια χρησιμοποιήθηκαν στην  παραδοσιακή δόμηση ως οπλισμός ελαφρών δομικών στοιχείων (μπαγδατί) (παραπομπή) ή για την κατασκευή φορέων επιχρισμάτων (π.χ. στις οροφές χώρων) (παραπομπή). Σήμερα χρησιμοποιούνται περισσότερο στην κατασκευή υπαίθριων ηλιοπροστατευτικών και ανεμοπροστατευτικών διατάξεων, εξαιτίας της μεγάλης αντοχής τους στην υγρασία και το νερό. Στην αγορά εμφανίζονται πλέον και θερμομονωτικά προϊόντα καλαμιού.

Οι θερμομονώσεις καλαμιών είναι σκληρές και εύκαμπτες πλάκες μίσχων καλαμιού, μονώσεις ινών καλαμιού και χυτές μονώσεις ινών.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια στις μονώσεις καλαμιού είναι ελάχιστη.
  • Τα καλάμια, ως πρώτη ύλη μονώσεων, είναι άφθονη, ανανεώσιμη και αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, που συχνά απαιτείται έλεγχος της επέκτασής της σε βάρος άλλων φυτικών ειδών.
  • Οι μονώσεις καλαμιών αφομοιώνονται πλήρως από το περιβάλλον, αφού μάλιστα δεν περιέχουν επιβλαβείς προσμίξεις.
  • Τα καλάμια είναι υλικό καθαρό, απόλυτα συμβατό με την υγεία των ζωντανών οργανισμών.

 Φυσικές ιδιότητες

  • Οι μονώσεις καλαμιών έχουν μέτρια θερμομονωτική ικανότητα. Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των σκληρών και εύκαμπτων θερμομονωτικών πλακών είναι λ = 0,065 – 0,09 W/m·K, ενώ των θερμομονωτικών ινών ή των χυτών μονώσεων καλαμιών μπορεί να είναι έως και λ = 0,04 W/m·K.
  • Το μεγάλο πλεονέκτημα των μονώσεων καλαμιών είναι η μικρή τους αντίσταση στη διάχυση υδρατμών (μ = 2). Δεν κινδυνεύουν από υγρασία, συγκέντρωση μυκήτων και σήψη.
  • Τα καλάμια έχουν  καλές ηχομονωτικές ιδιότητες, όπως και υψηλό συντελεστή πυραντίστασης.

Χρήση

Οι σκληρές πλάκες και οι εύκαμπτες πλάκες καλαμιών αποτελούνται από στρώματα μίσχων, που συμπιέζονται μηχανικά και ράβονται μεταξύ τους με γαλβανισμένο ατσαλόσυρμα, πάχους από 2 έως 10 cm. Τοποθετούνται ως εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση στις στέγες. Επίσης τοποθετούνται στο διάκενο της διπλής τοιχοποιίας του κελύφους των κτηρίων ή και ως εξωτερική θερμομόνωση, που βιδώνεται πάνω στα δομικά στοιχεία.

22. 653898 22
Μίσχοι καλαμιού
(του lichtkunst.73  / pixelio.de)

Ίνες και η χυτή μόνωση καλαμιών τοποθετούνται σε δομικά διάκενα και αρμούς.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more