ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Οι μονώσεις πυριτικού ασβεστίου ανήκουν στις ορυκτές μονώσεις. Παρασκευάζονται από ασβέστη (οξείδιο του ασβεστίου, CaO) και χαλαζιακή άμμο (διοξείδιο του πυριτίου, SiO). Όταν περιέχουν τσιμέντο μπορούν να καταταγούν στα ατμοσληρυνόμενα αφροσκυροδέματα.

Τρόπος παρασκευής

Στην πρώτη φάση παραγωγής αναμιγνύονται ασβέστης και χαλαζιακή άμμος με νερό και πρόσθετα υλικά για τη δημιουργία πόρων.

Στη δεύτερη φάση το υλικό σκληρύνεται με την επίδραση υπερθερμασμένου ατμού, μεγάλης πίεσης. Η μάζα του διαμορφώνει δομή τριχοειδών ανοιχτών πόρων, στους οποίους οφείλεται τόσο η θερμομονωτική ιδιότητα των μονώσεων, όσο και η ικανότητά τους να απορροφούν υδρατμούς.

Στις πρώτες ύλες μπορούν να προστεθούν ίνες κυτταρίνης ή τσιμέντο για αύξηση της αντοχής των πλακών.

Πλάκες πυριτικού ασβέστιού

14. klimaplus1-744x1024
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)
15. klimaplus4-e1368792318876
(της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)

Περιβαλλοντικές ιδιότητες:

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του πυριτικού ασβεστίου είναι σχετικά χαμηλή, συγκρινόμενη με αυτή άλλων ορυκτών μονώσεων.  
  • Τα αποθέματα των πρώτων υλών του πυριτικού ασβεστίου είναι άφθονα. Είναι ορυκτά που μπορεί να θεωρηθούν μη εξαντλήσιμα.
  • Τα απορρίμματα του πυριτικού ασβεστίου διατίθενται ως οικοδομικά απορρίμματα.
  • Τα ορυκτά του πυριτικού ασβεστίου είναι καθαρά υλικά πετρωμάτων. Οι μονώσεις του είναι ακίνδυνες. Όταν όμως οι συνδετικές ύλες δόμησής τους είναι συνθετικές κόλλες (π.χ. κόλλες πολυουρεθάνης) απελευθερώνουν τοξικές ουσίες.

Φυσικές ιδιότητες:

  • Η θερμομονωτική ικανότητα των μονώσεων πυριτικού ασβεστίου είναι καλή έως μέτρια, ανάλογα με την πυκνότητα του προϊόντος με  συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,04 – 0,07 W/(m·K).
  • Οι μονώσεις πυριτικού ασβεστίου εμφανίζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών με συντελεστή μ = 3 – 6. Εξ αιτίας της τριχοειδούς δομής τους απορροφούν και συγκρατούν εύκολα υδρατμούς και τους αποδίδουν εξίσου εύκολα. Μπορούν να αποθηκεύσουν υδρατμούς σε ποσοστό μέχρι και 90 % του βάρους τους.  Είναι καλοί σταθεροποιητές υγρασίας για τους εσωτερικούς χώρους.
  • Το πυριτικό ασβέστιο είναι άκαυστο και έχει εξαιρετικές πυροπροστατευτικές ιδιότητες.
  • Το πυριτικό ασβέστιο εμποδίζει την ανάπτυξη μυκήτων και τη δημιουργία μούχλας, εξαιτίας της τιμής pH = 10
  • Οι μονώσεις πυριτικού ασβεστίου έχουν σχετικά υψηλό κόστος.

Χρήση:

Οι πλάκες πυριτικού ασβεστίου είναι εξαιρετικά κατάλληλες για εσωτερική θερμομόνωση, στο διάκενο δικέλυφης τοιχοποιίας και σε όλα τα δομικά διάκενα. Αποτελούν ιδανική λύση για υφιστάμενες κατασκευές που εμφανίζουν συσσώρευση υγρασίας στους τοίχους. Απορροφούν υγρασία και στεγνώνουν. Δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική θερμομόνωση, επειδή είναι υδρόφιλες.

16. klimaplus2-e1368792350205
Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης (της HAGA AG, Naturbaustoffe από http://www.crcommunications.ch/)

Από πυριτικό ασβέστιο με προσθήκη τσιμέντου παράγονται διάφορα δομικά προϊόντα, όπως θερμομονωτικοί πλίνθοι.

Προϊόντα πυριτικού ασβέστιου με μορφή πλακών και εξαρτημάτων χρησιμοποιούνται, ως ιδιαίτερα πυράντοχα, στις εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου, αλουμινίου, ηλεκτρικής ενέργειας και κεραμικών προϊόντων.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more