ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΗΛΟΥ

Το μείγμα του πηλού των επιχρισμάτων πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη ρηγμάτωση, στην τριβή και καλή συνοχή. Αυτό προϋποθέτει μειωμένη σχετικά περιεκτικότητα  αργίλου και αυξημένη μικρόκοκκων αδρανών υλικών (λεπτή άμμος, ρύζι μαρμάρου), προσθήκη ινών (λεπτή αιγότριχα, ροκανίδι, ψιλοκομμένο άχυρο) και πολύ καλή επεξεργασία του μείγματος. Προϋποθέτει επίσης μεσολάβηση του σωστού χρόνου μεταξύ της επίστρωσης των διαφορετικών στρώσεων. Κάθε φορά η προηγούμενη στρώση πρέπει να έχει «τραβήξει» αρκετά, ώστε να «κρατήσει» την επόμενη, να είναι όμως αρκετά υγρή ώστε η νέα στρώση να «δέσει» με την προηγούμενη, χωρίς να προσροφήσει απότομα την υγρασία της, προκαλώντας αποκόλληση ή  ρηγμάτωση.

Εσωτερικά επιχρίσματα

Η επίστρωση του πηλοκονιάματος γίνεται σε τρείς στρώσεις με τα ίδια πάχη, την ίδια μέθοδο και τα ίδια εργαλεία που κατασκευάζεται το επίχρισμα του ασβεστοτσιμεντοκονιάματος. Το επίχρισμα του πηλού πρέπει να στεγνώσει αργά, ομαλά και ομοιόμορφα.

Πρώτη στρώση

61
Προηγείται το βρέξιμο του τοίχου

Δεύτερη στρώση

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Τοποθέτηση 
64
Επίστρωση
65
Τελική επιφάνεια

Τρίτη στρώση

66
Τοποθέτηση
67
Επίστρωση 
68
Τελική επιφάνεια

Τελική επιφάνεια επιχρισμάτων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Επίχρισμα με πριονίδι 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Επίχρισμα με ρύζι μαρμάρου

Εξωτερικά επιχρίσματα

Στα εξωτερικά επιχρίσματα είναι ακόμη πιο σημαντική η αποφυγή ρηγμάτωσης, καθώς και η προσθήκη υλών που αδιαβροχοποιούν την επιφάνειά τους. Η επίστρωσή τους γίνεται όπως και αυτή των εσωτερικών επιχρισμάτων. Οι αδιαβροχοποιητικές προσθήκες αναμειγνύονται στη δεύτερη και στην τρίτη στρώση των επιχρισμάτων.

Εξωτερικά επιχρίσματα με αδιαβροχοποιητικές προσμίξεις

70-1
Με κοπριά αγελάδας 
70-2
Με αλευρόκολλα
70-3
Αριστερα με ασβέστη – καζείνη
Δεξιά με ασφαλτικό διάλυμα
Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more