ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΗΛΟΥ

Το μείγμα του πηλού των επιχρισμάτων πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη ρηγμάτωση, στην τριβή και καλή συνοχή. Αυτό προϋποθέτει μειωμένη σχετικά περιεκτικότητα  αργίλου και αυξημένη μικρόκοκκων αδρανών υλικών (λεπτή άμμος, ρύζι μαρμάρου), προσθήκη ινών (λεπτή αιγότριχα, ροκανίδι, ψιλοκομμένο άχυρο) και πολύ καλή επεξεργασία του μείγματος. Προϋποθέτει επίσης μεσολάβηση του σωστού χρόνου μεταξύ της επίστρωσης των διαφορετικών στρώσεων. Κάθε φορά η προηγούμενη στρώση πρέπει να έχει «τραβήξει» αρκετά, ώστε να «κρατήσει» την επόμενη, να είναι όμως αρκετά υγρή ώστε η νέα στρώση να «δέσει» με την προηγούμενη, χωρίς να προσροφήσει απότομα την υγρασία της, προκαλώντας αποκόλληση ή  ρηγμάτωση.

Εσωτερικά επιχρίσματα

Η επίστρωση του πηλοκονιάματος γίνεται σε τρείς στρώσεις με τα ίδια πάχη, την ίδια μέθοδο και τα ίδια εργαλεία που κατασκευάζεται το επίχρισμα του ασβεστοτσιμεντοκονιάματος. Το επίχρισμα του πηλού πρέπει να στεγνώσει αργά, ομαλά και ομοιόμορφα.

Πρώτη στρώση

61
Προηγείται το βρέξιμο του τοίχου

Δεύτερη στρώση

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Τοποθέτηση 
64
Επίστρωση
65
Τελική επιφάνεια

Τρίτη στρώση

66
Τοποθέτηση
67
Επίστρωση 
68
Τελική επιφάνεια

Τελική επιφάνεια επιχρισμάτων

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Επίχρισμα με πριονίδι 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Επίχρισμα με ρύζι μαρμάρου

Εξωτερικά επιχρίσματα

Στα εξωτερικά επιχρίσματα είναι ακόμη πιο σημαντική η αποφυγή ρηγμάτωσης, καθώς και η προσθήκη υλών που αδιαβροχοποιούν την επιφάνειά τους. Η επίστρωσή τους γίνεται όπως και αυτή των εσωτερικών επιχρισμάτων. Οι αδιαβροχοποιητικές προσθήκες αναμειγνύονται στη δεύτερη και στην τρίτη στρώση των επιχρισμάτων.

Εξωτερικά επιχρίσματα με αδιαβροχοποιητικές προσμίξεις

70-1
Με κοπριά αγελάδας 
70-2
Με αλευρόκολλα
70-3
Αριστερα με ασβέστη – καζείνη
Δεξιά με ασφαλτικό διάλυμα
Σχετικά άρθρα
ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΙ – ΠΛΙΘΙΑ

Η δόμηση με πλιθιά (adobe) είναι πανάρχαια και απαντάται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στη Δ. Ασία, Β. Αφρική, Read more

ΚΑΛΟΥΠΩΤΟΣ ΠΗΛΟΣ
71

Η κατασκευή καλουπωτού πηλού (Pisé), πανάρχαια μέθοδος δόμησης πηλού, είναι κατασκευή συμπαγών δομικών στοιχείων πηλού, μεγάλων διαστάσεων. Εμφανίζεται στους νεολιθικούς Read more

ΤΣΑΤΜΑΣ – ΜΠΑΓΔΑΤΙ

Δεν είναι απολύτως σαφές σε ποια ακριβώς κατασκευή αποδίδεται ο καθένας από τους δύο όρους τσατμάς και μπαγδατί Τσατμάς (από Read more

ΔΑΠΕΔΑ ΠΗΛΟΥ
94

Τα δάπεδα πηλού κατασκευάζονται από αρμολογημένα πλιθιά ή από  χυτό πηλό. Και στις δύο περιπτώσεις πρώτη μέριμνα είναι η αποφυγή Read more

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
110

Οι επικρατέστερες τεχνικές κατασκευής πηλού στον κόσμο, μέχρι σήμερα, είναι οι κατασκευές πλιθιού (adobe) και καλουπωτού πηλού (pise). Έχουν δώσει Read more

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συστηματική μελέτη και έρευνα των τεχνικών κατασκευής με πηλό και των δυνατοτήτων τους, έχει υποτιμηθεί και παραγκωνιστεί από Read more