Η ΑΝΕΛΙΞΗ

Επίτιμοι εταίροι

Οι επίτιμοι εταίροι είναι εταίροι της ΑΝΕΛΙΞΗΣ που συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξή της, και που σήμερα για αντικειμενικούς λόγους (απόσταση, απασχόληση) δε συμμετέχουν ενεργητικά ή συμμετέχουν περιορισμένα στις δραστηριότητές της.

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ

Αρχιτέκτων μηχανικός

Σπουδές
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Διπλωματούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2001-2009). Απόφοιτος Ελληνογαλλικής Σχολής «Καλαμαρί», Θεσσαλονίκης (1995-2001).
Γλώσσες: Αγγλικά άριστη γνώση, Νορβηγικά και Γαλλικά πολύ καλή γνώση.
Επαγγελματικό έργο
Αστικός σχεδιασμός: Αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές και χωροταξικές μελέτες μονοκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων στην εταιρεία Nordbohus, Trondheim, Νορβηγία (2013 – 2014). Κτηριακός τομέας: Αρχιτεκτονικές μελέτες μονοκατοικιών, διαμερισμάτων, πολυκατοικιών και αποκαταστάσεων στη Νορβηγία (Trondheim, 2012 – 2014). Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, κατά κανόνα βιοκλιματικών κτηρίων καθαρών τεχνολογιών δόμησης, στην Ελλάδα, (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Αθήνα, Καλαμάτα, 2009 – 2010).
Ερευνητικό έργο – έργο διάδοσης Ερευνητικές πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες (2006 – 2011). Επισκέπτρια ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο NTNU(Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) σε συνεργασία με το ΕΜΠ στα πλαίσια του προγράμματος «mobility and scholarship fund ΕΕΑ FM’», Trondheim, Νορβηγία (2010 – 2011). Έρευνα σε άμεση συνάρτηση με εφαρμογές στους τομείς βιοκλιματικού σχεδιασμού, τροποποίησης αστικού κλίματος, καθαρών τεχνολογιών δόμησης και δόμησης πηλού στα πλαίσια της Ανέλιξης (2006 – 2010). Ταυτόχρονη συμμετοχή σε διοργανώσεις σχετικών εκδηλώσεων διάδοσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΪΡΗ ΕΛΕΝΗ

Αρχιτέκτων μηχανικός

Σπουδές - πτυχία
Πτυχιούχος Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου Αθηνών (1972) Πτυχίο μελετητού Δημοσίων Έργων Γ΄τάξεως για την κατηγορία 6 (Κτιριακά έργα) και την κατηγορία 7 (μελέτες περιβάλλοντος χώρου, εσωτ. διαμορφώσεων κλπ).
Επαγγελματική δραστηριότητα
Μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών κτιρίων κατοικιών και επαγγελματικής χρήσης καθώς και μελέτες δημοσίων κτιρίων (προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής) ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μελετήτρια αρχιτέκτων της ΔΕΠΟΣ, ως αρχιτέκτων του Τμήματος Μελετών της κοινοπραξίας KAIZER ENGINEERS - ΜΕΤΕΚ Α.Ε.και ως συνεργάτης της εταιρείας αρχιτεκτονικών μελετών ΔΟΜΟΡΙΝΘΟΣ
Παρουσιάσεις
Συμμετοχή μαζί με άλλους ομιλητές σε πολλές παρουσιάσεις με βάση τις μελέτες και το υλικό της Ανέλιξης σχετικά με την Δόμηση με πηλό και τις φυτεμένες στέγες.
Διακρίσεις - βραβεία
1972 - Γ΄ βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το Δημαρχείο Ταύρου, Αττικής.
Συμμετοχή σε φορείς και θέση
Εταίρος και κατά περιόδους μέλος του Δ.Σ. της Ανέλιξης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΪΡΗ

Χαρακτήρας – στόχοι

Η ΑΝΕΛΙΞΗ είναι μη κυβερνητικός οργανισμός. Έχει τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με επιστημονικό, ερευνητικό, πολιτιστικό, οικολογικό και κοινωνικό προσανατολισμό. Ιδρύθηκε το 1994 για να συμβάλει στην αναπλήρωση του κενού στον τομέα της οικολογικής δόμησης στην Ελλάδα. Αναπτύσσει και προωθεί:

  • Την έρευνα και εξάπλωση εφαρμογών βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνολογιών δόμησης.
  • Νέες τεχνολογίες δόμησης, καθαρές, ασφαλείς, εναρμονισμένες με τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Τη μετάδοση τεχνογνωσίας, διάχυση πληροφορίας και συμβουλευτική υποστήριξη σε όσο το δυνατόν ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού.

Οι βασικοί τομείς δράσης της ΑΝΕΛΙΞΗΣ είναι τέσσερεις:

  1. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων
  2. Βελτίωση αστικού κλίματος
  3. Καθαρά υλικά και τεχνολογίες δόμησης
  4. Δόμηση πηλού

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα της ΑΝΕΛΙΞΗΣ περιέχει μεγάλο μέρος της θεωρητικής γνώσης, που αναπτύχθηκε, δοκιμάστηκε και ωρίμασε μέσα από την εμπειρία εφαρμογών, τα τελευταία είκοσι χρόνια δουλειάς. Περιέχει επίσης παραδείγματα εφαρμογών, που τεκμηριώνουν και ολοκληρώνουν τις θεωρητικές θέσεις που παρουσιάζονται. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής επεξεργασίας των εταίρων της Ανέλιξης, με τη συμβολή συνεργατών και φίλων της.

Η ανάρτηση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο είναι άμεση έκφραση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της ΑΝΕΛΙΞΗΣ. Μεταφράζει σε πράξη μία από τις βασικότερες θέσεις της: Την ελεύθερη, απρόσκοπτη και χωρίς περιορισμούς μετάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας που προάγει την παιδεία, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΠΡΟΣΩΠΑ

Η ΑΝΕΛΙΞΗ διευθύνεται από Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν, εναλλασσόμενοι κυκλικά, όλοι οι εταίροι της.

Oι εταίροι της ΑΝΕΛΙΞΗΣ είναι κυρίως μηχανικοί διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του οικοδομικού τομέα. Η εταιρεία πλαισιώνεται από ένα σύνολο συνεργατών, που συμμετέχουν περιοδικά στις δραστηριότητές της ή τις υποστηρίζουν.

 

Εταίροι :

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ

Αρχιτέκτων μηχανικός, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ανέλιξης

Σπουδές
Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1964 – 1965). Πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1965 – 1969). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Technische Universität Berlin (1972 – 1974). Εξειδίκευση στον τομέα του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και των Καθαρών Τεχνολογιών Δόμησης (1986 – 2013). Έργο στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό και τις Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης (1986 -2013) Κτηριακός τομέας: Μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή, παροχή υπηρεσιών συμβούλου κτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνολογιών δόμησης. Ανάπτυξη δόμησης εναλλακτικών μορφών. Επιστημονικό έργο: Επιστημονική ευθύνη ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Συμμετοχή και παρεμβάσεις στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου στους τομείς Ενέργεια και Κτήριο. Συγγραφή του εγχειριδίου «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης». Έρευνα και εφαρμογές Καθαρών Τεχνολογιών Δόμησης. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες και Εκθέσεις Ενεργειακού Σχεδιασμού και Οικολογικής Αρχιτεκτονικής. Εκπαιδευτικό έργο: Κατάρτιση διδακτικών προγραμμάτων και διδασκαλία σε σεμινάρια επιμόρφωσης μηχανικών, τεχνικών, τεχνιτών και οικοδόμων. Υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, φοιτητικών, σπουδαστικών και διπλωματικών εργασιών. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα ομιλίες και παρουσιάσεις σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Έργο διάδοσης: Ομιλίες και παρουσιάσεις σε πολιτιστικούς, κοινωνικούς, οικολογικούς, επαγγελματικούς φορείς. Αρθρογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, συνεντεύξεις και εκπομπές στα ΜΜΕ. Συμμετοχή σε Φορείς: Ιδρυτικό μέλος της Α.μ.Κ.Ε. «ΑΝΕΛΙΞΗ». Μέλος κατά περιόδους: Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. – Τ.Κ.Μ., Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και Βιομηχανίας Τ.Ε.Ε. Τ.Κ.Μ., Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου «Ενέργεια 2001» του ΥΠΕΧΩΔΕ, ELFORES, Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού κ.ά.
Περισσότερα: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΛΗ

ΖΗΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

Hλεκτρολόγος – Μηχανολόγος μηχανικός και ιδρυτικό μέλος της Ανέλιξης

Ο Ξενοφών Ζήσης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1983) με Ειδίκευση από το Πολυτεχνείο του Μονάχου (1984) στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Διετέλεσε Τεχνικός Διευθυντής και Διευθυντής Εργοστασίου της εταιρείας παραγωγής ηλιακών συστημάτων Stiebel Eltron Hellas AE (1986 – 1994), Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (1994 – 2004) και ενδιάμεσα τεχνικός σύμβουλος – συνεργάτης στην ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία) και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κιλκίς. Από το 1994 ως σήμερα είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΗ, με αντικείμενο την έρευνα και την διάδοση της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Δόμησης. Από το 1982 έως σήμερα είναι μέλος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης, και από το 2008 σύμβουλος της Θεματικής Ομάδας Ενέργειας του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και συμμετέχει σε παρουσιάσεις για θέματα ενέργειας και εναλλακτικής οργάνωσης κοινωνικών δικτύων.
Περισσότερα: ΖΗΣΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τεχνολόγος δομικών έργων

Η Ελένη Μπιλύρη Γραμματικού, είναι Τεχνολόγος Δομικών Έργων. Εργάστηκε για περισσότερο από 40 χρόνια, σε μελέτες έργων ειδικότητας πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, τοπογράφου και διακοσμητή. Από το 2000 εργάστηκε σε μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού και καθαρών τεχνολογιών δόμησης, σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Έλλη Γεωργιάδου. Δίδαξε σε τεχνική σχολή οικοδομικό σχέδιο, ηλεκτρολογικό σχέδιο και δομικά υλικά. Είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της Α.μ.Κ.Ε. ΑΝΕΛΙΞΗ και εργάζεται για την προώθηση και διάδοση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και των καθαρών τεχνολογιών δόμησης. Παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα, από το 1985, ασχολείται με την μελέτη, την έρευνα και την ταξινόμηση υλικού σχετικού με τη ζωή και το έργο του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και συνεντεύξεις και έχει δώσει διαλέξεις με αντίστοιχο περιεχόμενο. Είναι μέλος του συλλόγου «Ιωνική Εστία» και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου «Φίλων του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού» του Δήμου Καλαμαριάς.
Περισσότερα: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΡΕΜΟΣ

Πολιτικός μηχανικός

Ο Κουβουκλιώτης Ρέμος είναι πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Προστασία Περιβάλλοντος από το Α.Π.Θ. Ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων και τη διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων. Από το 2008 ως σήμερα είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΗ με αντικείμενο την έρευνα και τη διάδοση της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Δόμησης.
Περισσότερα: ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΡΕΜΟΣ

ΚΥΡΙΑΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αρχιτέκτων μηχανικός

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Darmstadt Γερμανίας. Είναι απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Επαγγελματική δραστηριότητα: Από το 1986 διατηρεί Αρχιτεκτονικό Γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Έχει μελετήσει και επιβλέψει ιδιωτικά καθώς και δημόσια κτηριακά και πολεοδομικά έργα. Για τις περισσότερες κτηριακές μελέτες και κατασκευές έχει επιμεληθεί και την εσωτερική διαρρύθμιση, τον σχεδιασμό επίπλων και άλλων χρηστικών αντικειμένων, καθώς και τη διαμόρφωση υπαίθριων χώρων. Εξειδικεύτηκε το 1987 – 1990 στον Ιαματικό Τουρισμό και στα τουριστικά καταλύματα και το 1991 στο Βιοκλιματικό Σχεδιασμό. Έργο της έχει δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά αρχιτεκτονικά περιοδικά, βιβλία και στον τύπο. Έχει κάνει παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια και οργάνωσε σεμινάρια και εκθέσεις αρχιτεκτονικής. Έχει κερδίσει βραβεία σε διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (Βιοκλιματικό Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης – Συνδιοργάνωση ΟΣΚ και UIA, MA Prize Green Dwelling, USA). Από το 2006 είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας έρευνας, προώθησης και διάδοσης εφαρμογών Α.Π.Ε. και οικολογικής αρχιτεκτονικής ΑΝΕΛΙΞΗ, καθώς και ενεργό μέλος σε συλλόγους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2005 σύστησε την ομάδα EuZen Architecture, την Αρχιτεκτονική του Ευ Ζην, μαζί με τις Φωτεινή Λυμπεριάδου και Ανδρονίκη Λυμπεριάδου. Ενασχόληση με την Εκπαίδευση: Ασχολείται, από το 1992, με την εκπαίδευση στον τομέα Αρχιτεκτονικής, Τεχνών και Design σε συνεργασία με Βρετανικά Πανεπιστήμια, ως Course Coordinator και ως διδάσκουσα στο DEI COLLEGE στη Θεσσαλονίκη. Οργάνωσε εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια, εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παρακολούθησε σεμινάρια σε Βρετανικά Πανεπιστήμια για μεθόδους εκπαίδευσης και διδασκαλίας αρχιτεκτονικής και σεμινάρια ψυχολογίας με θέμα την εκπαίδευση και την ατομική ανάπτυξη. Είναι Σύμβουλος σε σπουδαστικές και διπλωματικές εργασίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Αρχιτεκτονικής και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Επίσης έχει δώσει διαλέξεις και έχει οργανώσει εργαστήρια σε σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης καθώς και στον επαγγελματικό της χώρο μαζί με τους συνεργάτες της.
Περισσότερα: ΚΥΡΙΑΦΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Πολιτικός μηχανικός

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2012). Έχει συμμετάσχει σε μελέτες και κατασκευές από το 2008 έως και το 2011, ενώ από το 2011 έως και σήμερα εργάζεται στην εταιρία Ν. Μουτσούλης Α.Ε., με αντικείμενο το εμπόριο ξυλείας. Από το 2007 ως σήμερα είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΗ με αντικείμενο την έρευνα, προώθηση και διάδοση της Βιοκλιματικής – Οικολογικής Αρχιτεκτονικής και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας.
Περισσότερα: ΜΟΥΤΣΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΠΑΡΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Κεραμικός τεχνολόγος

Απόφοιτος του Τμήματος Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής του ΟΑΕΔ, ΚΕΤΕΚ Ωραιοκάστρου (1997-2000). Πτυχιούχος στην Κεραμική Τεχνολογία του Ινστιτούτου Τέχνης για την Κεραμική “Gaetano Ballardini”, Τμήμα Τελειοποίησης Faenza, Ιταλία (2000-2002). Διετέλεσε υπεύθυνη Εργαστηρίου Kεραμικής Τεχνολογίας, στην εταιρία Deco Ceramica (2004-2011). Εργάζεται στην εταιρία Glass Studio στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης προϊόντων από γυαλί στον τομέα της εστίασης (2011-σήμερα). Από το 2007 είναι Εταίρος και κατά περιόδους μέλος του Δ.Σ. της Α.μ.Κ.Ε. ΑΝΕΛΙΞΗ. Επίσης, οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για παιδιά, σύμφωνα με τη μεθοδολογία «Παίζοντας με την Τέχνη» του Bruno Munari και από το 2007 δραστηριοποιείται σε ομάδες «Συστημικών Αναπαραστάσεων».
Περισσότερα: ΠΑΡΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

Πολιτικός μηχανικός

Ο Πρωτόγερος Νίκος είναι πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2002), με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Π.Μ.Σ. Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (2007). Από το 2006 ως σήμερα είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΗ με αντικείμενο την έρευνα, προώθηση και διάδοση της Βιοκλιματικής οικολογικής Αρχιτεκτονικής και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας. Από το 2004 ασχολείται με τον τομέα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και οικολογικής δόμησης με μελέτες και προσομοιώσεις κτηρίων και από το 2008 με τη μελέτη του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της αλλαγής μικροκλίματος υπαίθριων αστικών χώρων. Έχει συμμετάσχει σε παρουσιάσεις πάνω σε θέματα ενέργειας, βιοκλιματικού σχεδιασμού κτηρίων και αλλαγής μικροκλίματος αστικών υπαίθριων χώρων.
Περισσότερα: ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αρχιτέκτων μηχανικός

Γεννήθηκε στις Σέρρες το 1980. Αποφοίτησε από την Σχολή Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ξάνθη 2006). Έχει συνεργαστεί με αρχιτεκτονικά γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε μελέτες αποκατάστασης και αρχιτεκτονικές μελέτες κατοικιών και ξενοδοχείων. Έχει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του ψηφιακού σχεδιασμού και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων μέσω CAD/CAE στο εξωτερικό. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και εργαστήρια σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτηριακό τομέα και το βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτηρίων, ενώ από το 2011 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του ΕΑΠ (Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτηρίων). Από το 2007 ως σήμερα είναι εταίρος και περιοδικά μέλος του Δ.Σ. της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΗ με αντικείμενο την έρευνα και τη διάδοση της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και Δόμησης.
Περισσότερα: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

Μηχανικός ανακαίνισης και αποκατάστασης κτηρίων

Ο Αλέξανδρος Στεφανίδης είναι Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτηρίων του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών (2003-2007), όπου ολοκλήρωσε το 2ο έτος με υποτροφία ΙΚΥ. Είναι επίσης απόφοιτος του μεταπτυχιακού τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτηρίων του Cardiff University, Welsh School of Architecture (2009-2010). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ασχολήθηκε κυρίως με τα ‘Παθητικά Ηλιακά Συστήματα’ (δημοσιευμένη εργασία) και με την αρχιτεκτονική υπό ακραίες καιρικές συνθήκες. Επαγγελματικά εργάζεται στον ευρύτερο χώρο από το 2004 και πιο συγκεκριμένα στο χώρο του βιοκλιματικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής δόμησης από τον Ιούλιο του 2006, σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Έλλη Γεωργιάδου. Ολοκλήρωσε επαγγελματικές μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού μικρής και μεσαίας κλίμακας σε συνεργασία με εταίρους της Ανέλιξης.

ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΙΡΗ

Πολιτικός μηχανικός

Απόφοιτος 1ου Γενικού Λυκείου Νάουσας (1992). Πτυχιούχος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. (1999). Εγγεγραμμένη στο μητρώο μελετητών από το 2004. Από το 2008 ασκεί το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού ως ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια δραστηριότητα την εκπόνηση στατικών-αντισεισμικών μελετών κτηριακών έργων. Έχει εργαστεί στην εταιρία «ΒΑΣΙΣ ΣΥΣΜ Α.Ε.» ως Πολιτικός Μηχανικός στο τμήμα Δομοστατικών Μελετών (2001-2008). Έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια: «Autocad 2000» (Ένωση Ελλήνων Φυσικών ,2000), «Διαχείριση Έργου» (Θεμελιοδομή Α.Ε., 2000), «Οικολογική Δόμηση» (Ανέλιξη, 2010) και «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτηρίων» (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, 2012). Έχει κάνει εισήγηση με θέμα «Αντισεισμικός σχεδιασμός» στο σεμινάριο «Οικολογικής Δόμησης» (Ανέλιξη,2010). Εταίρος και κατά περιόδους μέλος του Δ.Σ. της Ανέλιξης, μέλος του Τ.Ε.Ε. και του Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας.
Περισσότερα: ΤΣΙΤΣΗ ΜΑΙΡΗ

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Αρχιτέκτων μηχανικός

Απόφοιτος του Αρσακείου Ενιαίου Λυκείου Θεσσαλονίκης (1999 – 2002). Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2003 – 2010), με Προπτυχιακή διατριβή στην ενότητα «Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Έρευνα – Διάλεξη» με τίτλο: «Άνθρωπος – Περιβάλλον – Αρχιτεκτονική: Προσεγγίζοντας το βιοκλιματικό σχεδιασμό» και Διπλωματική εργασία στον τομέα «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών» με τίτλο: «Παραθεριστικός Οικισμός βάσει Βιοκλιματικών Αρχών Σχεδιασμού στην Επανομή Θεσσαλονίκης». Διατηρεί από το 2011 Ατομικό Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Γραφείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και έχει συμμετάσχει σε μελέτες και διαγωνισμούς βιοκλιματικού σχεδιασμού κτηρίων, οικιστικών συνόλων και υπαίθριων χώρων. Συμμετέχει σε δράσεις της ΑΝΕΛΙΞΗΣ, από το Φεβρουάριο του 2007 έως και σήμερα, με την ιδιότητα του εταίρου και του κατά περιόδους μέλους του Δ.Σ.
Περισσότερα: ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ