ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

British Geological survey, mineral profile, Cement Raw Materials, 2005

Γεωργιάδου Έλλη, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – Καθαρές Τεχνολογίες Δόμησης, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1996

Δρ. Ζαχαροπούλου Γεωργία, Μεθοδολογία καταγραφής και τεκμηρίωσης του ιστορικού τόπου παραγωγής ασβέστου στο Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης

http://www.viokliron.gr/documents/Georgia_Zaxaropoulou.pdf

Δρ. Ζώκας Φραγκίσκος, Ασβεστοχρωματισμοί, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1952

Κορωναίος Γ. Αιμίλιος, Πουλάκος Γ. Ι., Τεχνικά υλικά, τόμος 4, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 2006,

http://www.ntua.gr/vitruvius/ty1.pdf

Κορωναίος Γ. Αιμίλιος, Σαργέντης Γ. Φοίβος, Δομικά Υλικά και Οικολογία, Ε.Μ.Π., 2005

Λεγάκης Α. Αντώνιος, Δομικά Υλικά, Α και Β τόμος, Ευγενίδιο Ίδρυμα, Αθήνα, 1971

Τόλης Αλέξανδρος, Το Γυαλί ως Δομικό Υλικό

http://www.diolkos-eng.gr/uploads/file/Technical-papers/A%20Tolis%20-%20Structural%20glass%20%28GR%29.pdf

Tσακαλάκης Κωνσταντίνος, Τεχνολογία παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος,  Ε.Μ.Π., Σχολή Μεταλλουργών, Αθήνα, 2010

ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ

GISBAU (classification system by manufacturers and German Builders’ Trade Associations),

http://www.wakol.de/en/laying-materials/declarations/giscode.html

HAUFEN (εταιρεία),

http://www.haufen.gr/frontend/article.php?aid=147&cid=49

KNAUF (εταιρεία),

http://www.knauf.com/www/de/baustoff-gips/naturgips/baustoff_1.html, http://www.knauf.com/www/de/baustoff-gips/rea-gips/baustoff_2.html

Kolb Bernhard

http://nachhaltiges-bauen.de/glossar

Ökobau.dat, Informationsportal Nachhaltiges Bauen, (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit),

http://www.nachhaltigesbauen.de/oekobaudat/

PANGEA (εταιρεία),

http://pangea.gr/gr/natural_stones.shtml

Simpas ΙG & AC

http://www.simpasglass.gr/?page_id=18

TBE (Stay with Clay – Tiles and Bricks of Europe),

http://www.tbe-euro.com/downloads/en-StayWithClay-Part2-ProductionProcess.pdf

WECOBIS (Ökologisches Baustoffinformationssystem, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Bayerische Architektenkammer),

http://www.wecobis.de/jahia/Jahia/Home/Lexikon

Δ.Π.Θ. (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), Ηλεκτρονικό Μουσείο Πολιτικών Μηχανικών,

http://diocles.civil.duth.gr/links/home/museum/mater/glass/glass1.html

Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

www.dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/6671/1/karvouni_glass.pdf

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more