ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΥ

Οι μονώσεις πυριτικού αφρού, ένα σχετικά νέο προϊόν, που ανήκει στις ορυκτές μονώσεις, παρασκευάζονται από χαλαζιακή άμμο, ασβεστοπολτό (υδροξείδιο του ασβεστίου, Ca(OΗ)) και τσιμέντο, με προσθήκη αφροποιητών και πολλές φορές οργανικών ινών. Η μάζα τους αποτελείται από μικρά σφαιρίδια. Ονομάζονται και μονώσεις πυρογενούς πυριτίου.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες:

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του πυριτικού αφρού είναι σχετικά χαμηλή, συγκρινόμενη με αυτή άλλων ορυκτών μονώσεων.
  • Τα αποθέματα των πρώτων υλών του πυριτικού αφρού είναι άφθονα. Είναι ορυκτά που μπορεί να θεωρηθούν μη εξαντλήσιμα.
  • Τα απορρίμματα του πυριτικού αφρού ανακυκλώνονται ή διατίθενται ως οικοδομικά απορρίμματα.
  • Τα ορυκτά του πυριτικού αφρού είναι καθαρά υλικά πετρωμάτων. Οι μονώσεις του είναι ακίνδυνες, όταν είναι ακίνδυνοι οι αφροποιητές ή άλλα πρόσθετα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν  στην παραγωγή τους.

Φυσικές ιδιότητες:

  • Η θερμομονωτική ικανότητα των μονώσεων πυριτικού αφρού είναι από εξαιρετική έως μέτρια, εξαρτώμενη από τη μέθοδο παρασκευής του, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,034 – 0,07 W/(m·K).
  • Οι μονώσεις πυριτικού αφρού εμφανίζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, με συντελεστή μ = 3 – 6. Είναι υλικό υδρόφοβο.
  • Ο πυριτικός αφρός είναι άκαυστος.
  • Οι μονώσεις πυριτικού αφρού είναι ανθεκτικές στα χημικά, στην αποσύνθεση και στους μύκητες. Είναι σταθερές και εύκολα επεξεργάσιμες.

Χρήση:

Ο πυριτικός αφρός χρησιμοποιείται για την πλήρωση δομικών κενών. Τοποθετείται ως χυτή μόνωση ή με εμφύσηση. Χρησιμοποιείται σε δικέλυφες τοιχοποιίες, σε εσωτερική μόνωση στεγών και στην πλήρωση των αγωγών εγκαταστάσεων πολυωρόφων κτηρίων. Είναι κατάλληλη μόνωση σε εργασίες αποκατάστασης υφισταμένων κτηρίων.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more