ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμπεριεχόμενη ενέργεια

Ο πηλός είναι οικοδομικό υλικό ελάχιστης εμπεριεχόμενης ενέργειας. Η παραγωγή δομικών του στοιχείων δεν απαιτεί οπωσδήποτε κατανάλωση μηχανικής και θερμικής ενέργειας, όπως π.χ. στους οπτόπλινθους. Η ενέργεια μεταφοράς πρώτης ύλης και προϊόντων περιορίζεται στο ελάχιστο, ιδιαίτερα όταν στη δόμηση χρησιμοποιείται το τοπικό χώμα της εκσκαφής.

Ανακυκλωσιμότητα

Κρανιώνας, Καστοριά
Γάβρος, Καστοριά

Ο πηλός είναι, μετά την κατεδάφιση, πλήρως αφομοιώσιμος από το φυσικό έδαφος. Τα μορφοποιημένα δομικά στοιχεία του, όπως τα πλιθιά, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στην δόμηση.


Κρανιώνας, Καστοριά


Γάβρος, Καστοριά

Διαθεσιμότητα πόρων

Οι διαθέσιμες ποσότητες των αργιλικών εδαφών είναι τόσο άφθονες, που μπορούν να θεωρηθούν απεριόριστες, εφόσον μάλιστα συνυπολογιστεί η δυνατότητα της πλήρους ανακύκλωσης του οικοδομικού πηλού.

Τοξικότητα

Ο πηλός είναι το καθαρότερο μεταξύ των καθαρών οικοδομικών υλικών του εδάφους, ευεργετικό για την υγεία και τη συντήρηση του ανθρώπου και όλων των ειδών της βιόσφαιρας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Κόστος

Ο πηλός είναι η πρώτη ύλη που επιτρέπει τη δόμηση ελάχιστου κόστους, το οποίο μπορεί να ελαττωθεί περισσότερο, στην περίπτωση χρήσης τοπικού χώματος ή σε περιπτώσεις ιδιοκατασκευής.

Το κόστος των βιομηχανικών πλιθιών ανέρχεται στη Γερμανία στο 40 % του κόστους των οπτόπλινθων.

Χρόνος ζωής

Ο χρόνος ζωής των κατασκευών πηλού μπορεί να θεωρηθεί απεριόριστος. Προϋπόθεση είναι ο σωστός αρχικός αρχιτεκτονικός και στατικός σχεδιασμός τους (με φροντίδα για την προστασία τους από τη βροχή), και η επιμελής συντήρησή τους.


Καλοδιατηρημένη πλινθόκτιστη κατοικία, το 2012, στο Δήμο Παλαμά, Καρδίτσας

Καλοδιατηρημένη πλινθόκτιστη κατοικία, το 2012, στο Δήμο Παλαμά, Καρδίτσας

Προσιτότητα

Ο πηλός είναι υλικό φιλικό προς τον κατασκευαστή του, εύχρηστος και   επεξεργάσιμος. Ωφελεί το δέρμα σε αντίθεση με άλλα υλικά, όπως ο ασβέστης ή το τσιμέντο.

Οι κατασκευές του πηλού δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, απαιτούν όμως φροντίδα και εμπειρία. Η πλαστικότητα του υλικού ευνοεί τη δημιουργική μορφοποίηση και την καλλιτεχνική έκφραση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή. Είναι το καταλληλότερο υλικό ιδιοκατασκευής.

Σχετικά άρθρα
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more