ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού ανήκουν στις ανόργανες ορυκτές μονώσεις, όπως όλες οι μονώσεις γυαλιού. Παράγονται από καθαρό ανακυκλωμένο γυαλί.

Τρόπος παρασκευής

Τεμάχια χρησιμοποιημένου γυαλιού καθαρίζονται καλά και στη συνέχεια αλέθονται σε μορφή άλευρου. Αναμιγνύονται με διογκωτικές και συνδετικές ύλες και σχηματίζεται ένα κοκκώδες μείγμα. Ακολουθεί η διαδικασία διόγκωσης, κατά την οποία το μείγμα θερμαίνεται στους 800 – 900 °C. Παράγονται σταθεροί πορώδεις κόκκοι διαμέτρου μεταξύ 0,25 και 16 mm, το διογκωμένο γυαλί.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του διογκωμένου γυαλιού είναι υψηλότερη, συγκρινόμενη με την εμπεριεχόμενη ενέργεια μονώσεων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, χαμηλότερη όμως από αυτή άλλων ορυκτών μονώσεων.
  • Οι πρώτες ύλες του διογκωμένου γυαλιού είναι άφθονες. Η παραγωγή του ανακυκλώνει μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένου γυαλιού.
  • Το διογκωμένο γυαλί μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, αν δεν έχει επαλειφθεί με ασφαλτικά υλικά. Τα απορρίμματα του διοχετεύονται σε υγειονομική ταφή, χωρίς πρόσθετες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
  • Τα υλικά παραγωγής του διογκωμένου γυαλιού είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών του. Επιφυλάξεις υπάρχουν σε σχέση με τις συνδετικές και τις διογκωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του, εφόσον παραμένει άγνωστη η χημική τους σύσταση.

Φυσικές ιδιότητες

  • Η θερμομονωτική ικανότητα του διογκωμένου γυαλιού, οφείλεται στο πορώδες των κόκκων του. Είναι καλή έως μέτρια, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,04 – 0,06 W/(m·K).
  • Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού εμφανίζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, με συντελεστή μ = 5.
  • Το διογκωμένο γυαλί έχει εκτός των θερμομονωτικών και ηχομονωτικές ιδιότητες.    
  • Το διογκωμένο γυαλί είναι άκαυστο υλικό.
  • Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού δεν κινδυνεύουν από μούχλα, αποσύνθεση και παράσιτα. Είναι ανθεκτικές σε χημικές ουσίες.

Χρήση

Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού είναι χυτές μονώσεις με ευρύ φάσμα χρήσεων. Χρησιμοποιούνται για την πλήρωση δομικών διάκενων σε όλες τις περιοχές της κατασκευής, ιδιαίτερα σε επισκευές και αποκαταστάσεις κτηρίων.

Το διογκωμένο γυαλί χρησιμοποιείται ως θερμομονωτική και ηχομονωτική πρόσμιξη στην παρασκευή συνδετικών κονιαμάτων και επιχρισμάτων, καθώς και για την παρασκευή μονωτικών πλίνθων ή δομικών στοιχείων μεγαλύτερου μεγέθους.

Σχετικά άρθρα
ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Οι μονώσεις υαλοβάμβακα ανήκουν, όπως και οι μονώσεις πετροβάμβακα στις ορυκτές μονώσεις, στους ορυκτοβάμβακες. Παράγονται από ανακυκλωμένο γυαλί με προσθήκη Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΛΙΤΗ
1. 2005perlite

Ο περλίτης είναι ηφαιστειογενές ρυολιθικό πέτρωμα με σκληρό υαλώδη ιστό. Τα σημαντικότερα αποθέματά του βρίσκονται στην Ελλάδα. Παγκόσμια αποθέματα περλίτη(του Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Ο πετροβάμβακας προέρχεται από μείγμα πετρωμάτων, όπως άστριοι, δολομίτες και ανακυκλωμένοι λίθοι. Τα μονωτικά προϊόντα του είναι τα πιο διαδεδομένα Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΒΕΡΜΙΚΟΥΛΙΤΗ
11. Vermiculite-362652

Οι μονώσεις βερμικουλίτη είναι ορυκτές μονώσεις. Ο βερμικουλίτης είναι διογκωμένος μαρμαρυγίας, που ανήκει στα φυλλοπυριτικά πετρώματα, στα αργιλικά ορυκτά, που Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
14. klimaplus1-744x1024

Οι μονώσεις πυριτικού ασβεστίου ανήκουν στις ορυκτές μονώσεις. Παρασκευάζονται από ασβέστη (οξείδιο του ασβεστίου, CaO) και χαλαζιακή άμμο (διοξείδιο του Read more

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΟΡΥΚΤΟΒΑΜΒΑΚΑ
10β. Mineralwolle

Οι μονώσεις ορυκτοβάμβακα παρασκευάζονται από ορυκτές πρώτες ύλες, ασβέστη, άμμο, τσιμέντο και νερό. Στις ορυκτές πρώτες ύλες περιλαμβάνονται βασάλτης, διαβάσης Read more