ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ

Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού ανήκουν στις ανόργανες ορυκτές μονώσεις, όπως όλες οι μονώσεις γυαλιού. Παράγονται από καθαρό ανακυκλωμένο γυαλί.

Τρόπος παρασκευής

Τεμάχια χρησιμοποιημένου γυαλιού καθαρίζονται καλά και στη συνέχεια αλέθονται σε μορφή άλευρου. Αναμιγνύονται με διογκωτικές και συνδετικές ύλες και σχηματίζεται ένα κοκκώδες μείγμα. Ακολουθεί η διαδικασία διόγκωσης, κατά την οποία το μείγμα θερμαίνεται στους 800 – 900 °C. Παράγονται σταθεροί πορώδεις κόκκοι διαμέτρου μεταξύ 0,25 και 16 mm, το διογκωμένο γυαλί.

Περιβαλλοντικές ιδιότητες

  • Η εμπεριεχόμενη ενέργεια του διογκωμένου γυαλιού είναι υψηλότερη, συγκρινόμενη με την εμπεριεχόμενη ενέργεια μονώσεων φυτικής ή ζωικής προέλευσης, χαμηλότερη όμως από αυτή άλλων ορυκτών μονώσεων.
  • Οι πρώτες ύλες του διογκωμένου γυαλιού είναι άφθονες. Η παραγωγή του ανακυκλώνει μεγάλες ποσότητες χρησιμοποιημένου γυαλιού.
  • Το διογκωμένο γυαλί μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, αν δεν έχει επαλειφθεί με ασφαλτικά υλικά. Τα απορρίμματα του διοχετεύονται σε υγειονομική ταφή, χωρίς πρόσθετες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.
  • Τα υλικά παραγωγής του διογκωμένου γυαλιού είναι καθαρά υλικά ορυκτών, που δεν εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των χρηστών του. Επιφυλάξεις υπάρχουν σε σχέση με τις συνδετικές και τις διογκωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του, εφόσον παραμένει άγνωστη η χημική τους σύσταση.

Φυσικές ιδιότητες

  • Η θερμομονωτική ικανότητα του διογκωμένου γυαλιού, οφείλεται στο πορώδες των κόκκων του. Είναι καλή έως μέτρια, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,04 – 0,06 W/(m·K).
  • Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού εμφανίζουν μικρή αντίσταση στη διάχυση υδρατμών, με συντελεστή μ = 5.
  • Το διογκωμένο γυαλί έχει εκτός των θερμομονωτικών και ηχομονωτικές ιδιότητες.    
  • Το διογκωμένο γυαλί είναι άκαυστο υλικό.
  • Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού δεν κινδυνεύουν από μούχλα, αποσύνθεση και παράσιτα. Είναι ανθεκτικές σε χημικές ουσίες.

Χρήση

Οι μονώσεις διογκωμένου γυαλιού είναι χυτές μονώσεις με ευρύ φάσμα χρήσεων. Χρησιμοποιούνται για την πλήρωση δομικών διάκενων σε όλες τις περιοχές της κατασκευής, ιδιαίτερα σε επισκευές και αποκαταστάσεις κτηρίων.

Το διογκωμένο γυαλί χρησιμοποιείται ως θερμομονωτική και ηχομονωτική πρόσμιξη στην παρασκευή συνδετικών κονιαμάτων και επιχρισμάτων, καθώς και για την παρασκευή μονωτικών πλίνθων ή δομικών στοιχείων μεγαλύτερου μεγέθους.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more