ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΙΝΘΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η ποιότητα ζωής στις πλίνθινες κατασκευές, από άποψη θερμική, ευεξίας και υγιεινής, δεν συγκρίνεται με την ποιότητα που προσφέρουν οι  κατασκευές άλλων υλικών δόμησης. Γι αυτό και η μνήμη της βιωματικής εμπειρίας των πρώην ενοίκων τους εξακολουθεί να αναφέρεται νοσταλγικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (θαλπωρή, δροσιά, ευεξία).

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλίνθινης κατασκευής συνοπτικά ήταν:

  • Θερμική άνεση
  • Εξισορρόπηση επιπέδων υγρασίας
  • Φιλτράρισμα και καθαρισμός του εσωτερικού αέρα
  • Μειωμένο κόστος

Τα συνηθέστερα σημεία λήψης του πηλού για μία κατασκευή βρίσκονταν κοντά στο κτίσμα. Ο πηλός προέρχονταν είτε από την εκσκαφή των θεμελίων, είτε από το οικείο χωράφι, είτε – στην περίπτωση που το νερό δεν ήταν κοντά ή η ποιότητα των χωμάτων δεν ήταν καλή – από κατάλληλο σημείο εντός των ορίων του οικισμού. Αυτό μείωνε σημαντικά το κόστος μεταφοράς, που σε παλιότερα χρόνια ήταν σημαντικό.

Η παραγωγή των ωμόπλινθων δεν απαιτούσε καμία ιδιαίτερη μηχανική επεξεργασία, πέρα από την χειρονακτική εργασία, σε εποχές που τα διαθέσιμα εργατικά χέρια ήταν άφθονα και φθηνά.

  • Δυνατότητα ιδιοκατασκευής

Οι τεχνικές των κατασκευών με πηλό μπορούσαν εύκολα να εκτελεστούν από μη-επαγγελματίες, μόνο με την καθοδήγηση ενός ατόμου με εμπειρία, για να ελέγχει τη διαδικασία της κατασκευής. Οι τεχνικές ήταν εντατικής εργασίας, χρειάζονταν απλά και φτηνά εργαλεία και μηχανές και γι αυτό ευνοούσαν την ιδιοκατασκευή.

  • Χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια
  • Ανακυκλωσιμότητα
  • Συντήρηση της ξυλείας
Σχετικά άρθρα
ΤΡΟΠΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΗΛΟΥ

Η δόμηση του πηλού στην Ελλάδα ήταν πάντα δόμηση με πλιθιά. Στην ελληνική παράδοση δεν υπήρξε δόμηση καλουπωτού πηλού, ούτε Read more

ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι δύο παράμετροι που καθορίζουν τη θερμική συμπεριφορά των κατασκευών, είναι η θερμική αγωγιμότητα και η θερμοχωρητικότητα των δομικών τους Read more

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
97 α

ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό κτηριακό απόθεμα έχει αποδείξει, ότι το μοντέλο δόμησης πηλού και ξύλου, όπως εξειδικεύτηκε διαχρονικά στην ελληνική Read more

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΙΝΘΙΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Σημαντικό μέρος του κτηριακού αποθέματος, στα πεδινά κυρίως χωριά της υπαίθρου, είναι σήμερα ακόμη πλινθόκτιστο και τόσο καλά συντηρημένο που Read more

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
21

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή κτηρίων από ωμόπλινθους ήταν ο πηλός, το ξύλο και η πέτρα.  Κύριο Read more