ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΙΝΘΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η ποιότητα ζωής στις πλίνθινες κατασκευές, από άποψη θερμική, ευεξίας και υγιεινής, δεν συγκρίνεται με την ποιότητα που προσφέρουν οι  κατασκευές άλλων υλικών δόμησης. Γι αυτό και η μνήμη της βιωματικής εμπειρίας των πρώην ενοίκων τους εξακολουθεί να αναφέρεται νοσταλγικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (θαλπωρή, δροσιά, ευεξία).

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλίνθινης κατασκευής συνοπτικά ήταν:

  • Θερμική άνεση
  • Εξισορρόπηση επιπέδων υγρασίας
  • Φιλτράρισμα και καθαρισμός του εσωτερικού αέρα
  • Μειωμένο κόστος

Τα συνηθέστερα σημεία λήψης του πηλού για μία κατασκευή βρίσκονταν κοντά στο κτίσμα. Ο πηλός προέρχονταν είτε από την εκσκαφή των θεμελίων, είτε από το οικείο χωράφι, είτε – στην περίπτωση που το νερό δεν ήταν κοντά ή η ποιότητα των χωμάτων δεν ήταν καλή – από κατάλληλο σημείο εντός των ορίων του οικισμού. Αυτό μείωνε σημαντικά το κόστος μεταφοράς, που σε παλιότερα χρόνια ήταν σημαντικό.

Η παραγωγή των ωμόπλινθων δεν απαιτούσε καμία ιδιαίτερη μηχανική επεξεργασία, πέρα από την χειρονακτική εργασία, σε εποχές που τα διαθέσιμα εργατικά χέρια ήταν άφθονα και φθηνά.

  • Δυνατότητα ιδιοκατασκευής

Οι τεχνικές των κατασκευών με πηλό μπορούσαν εύκολα να εκτελεστούν από μη-επαγγελματίες, μόνο με την καθοδήγηση ενός ατόμου με εμπειρία, για να ελέγχει τη διαδικασία της κατασκευής. Οι τεχνικές ήταν εντατικής εργασίας, χρειάζονταν απλά και φτηνά εργαλεία και μηχανές και γι αυτό ευνοούσαν την ιδιοκατασκευή.

  • Χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια
  • Ανακυκλωσιμότητα
  • Συντήρηση της ξυλείας
Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more