ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι αναγκαία η λήψη μέτρων βελτίωσης της πρώτης ύλης ή πρόληψης μη επιθυμητών συμπεριφορών του υλικού, που μπορεί να εμφανιστούν στην κατασκευή. Οι βελτιώσεις της πρώτης ύλης είναι ανάλογες της τεχνολογίας που εφαρμόζεται κάθε φορά. Ακολουθούν τις μετρήσεις, τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους εργαστηριακούς έλεγχους και από τις δοκιμές καταλληλότητας του πηλού στο εργοτάξιο. Τροποποιούν επίσης τις ιδιότητες του πηλού ώστε να ανταποκριθεί στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η τροποποίηση ή η βελτίωση των ιδιοτήτων του πηλού είναι διαδικασία απλή, εύκολα κατανοητή και χαμηλού κόστους. Επιτυγχάνεται με την ανάμειξη στη μάζα του πηλού διαφόρων προσμίξεων ή και με την επάλειψη της επιφάνειας των δομικών του στοιχείων.

Οι προσμίξεις που χρησιμοποιούνται είναι υλικά του εδάφους, της βιόσφαιρας αλλά μπορεί επίσης να είναι οργανογενή ή συνθετικά υλικά. Μεγάλη σημασία έχει η επιλογή τους να γίνεται με βάση τα τέσσερα κριτήρια καθαρότητας των υλικών, δηλαδή να είναι χαμηλής εμπεριεχόμενης ενέργειας, ανακυκλώσιμα, να μην προέρχονται από σπάνιους φυσικούς πόρους και να μην είναι τοξικά ή επικίνδυνα.

Σημαντικό κριτήριο, ιδιαίτερα για τα υλικά επάλειψης, είναι να μην σφραγίζουν τους πόρους και να μην εμποδίζουν την άδηλη αναπνοή των δομικών στοιχείων του πηλού, γιατί τότε ανατρέπεται και η υγιεινή των πλίνθινων κατασκευών αλλά και η ευεργετική ισορροπία που προσφέρουν στην αντιμετώπιση της υγρασίας και των υδρατμών.

Οι προσμίξεις βελτιώνουν συγκεκριμένες ιδιότητες του πηλού, ενδέχεται όμως να αποδυναμώσουν άλλες. Για παράδειγμα η προσθήκη αμύλου ή κυτταρίνης αυξάνει την αντοχή σε θλίψη και κάμψη μπορεί όμως να μειώσει τη συνοχή του πηλού. Είναι σημαντική η γνώση των ιδιοτήτων των προσμίξεων και η επίδρασή τους στον πηλό, καθώς επίσης και ο καθορισμός των ποσοτήτων των υλικών που προστίθενται κάθε φορά, δηλαδή η εφαρμογή της σωστής «συνταγής».

Σχετικά άρθρα
ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗΣ Τοιχοσώματα: Παραδοσιακές ωμόπλινθοι ή πλιθιά (adobe):  Αργιλώδες χώμα με χαλίκι, νερό και άχυρο για αύξηση συνοχήςΣυμπιεσμένες ωμόπλινθοι (Compressed Read more

ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Εμπεριεχόμενη ενέργεια Ο πηλός είναι οικοδομικό υλικό ελάχιστης εμπεριεχόμενης ενέργειας. Η παραγωγή δομικών του στοιχείων δεν απαιτεί οπωσδήποτε Read more

ΑΡΓΙΛΟΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άργιλος, ως προϊόν αποσάθρωσης πλουτώνιων πυριτικών πετρωμάτων (γρανιτών), περιέχει στην κρυσταλλική της δομή κυρίως πυρίτιο και αργίλιο και συνήθως Read more

ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΙ – ΠΛΙΘΙΑ

Η δόμηση με πλιθιά (adobe) είναι πανάρχαια και απαντάται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στη Δ. Ασία, Β. Αφρική, Read more

ΚΑΛΟΥΠΩΤΟΣ ΠΗΛΟΣ
71

Η κατασκευή καλουπωτού πηλού (Pisé), πανάρχαια μέθοδος δόμησης πηλού, είναι κατασκευή συμπαγών δομικών στοιχείων πηλού, μεγάλων διαστάσεων. Εμφανίζεται στους νεολιθικούς Read more