ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

Ο πηλός παρουσιάζει ως πρώτη ύλη απεριόριστη ποικιλία. Οι μηχανικές αντοχές και οι φυσικές του ιδιότητες, ποικίλουν ανάλογα. Συχνά είναι αναγκαία η λήψη μέτρων βελτίωσης της πρώτης ύλης ή πρόληψης μη επιθυμητών συμπεριφορών του υλικού, που μπορεί να εμφανιστούν στην κατασκευή. Οι βελτιώσεις της πρώτης ύλης είναι ανάλογες της τεχνολογίας που εφαρμόζεται κάθε φορά. Ακολουθούν τις μετρήσεις, τις εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τους εργαστηριακούς έλεγχους και από τις δοκιμές καταλληλότητας του πηλού στο εργοτάξιο. Τροποποιούν επίσης τις ιδιότητες του πηλού ώστε να ανταποκριθεί στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Η τροποποίηση ή η βελτίωση των ιδιοτήτων του πηλού είναι διαδικασία απλή, εύκολα κατανοητή και χαμηλού κόστους. Επιτυγχάνεται με την ανάμειξη στη μάζα του πηλού διαφόρων προσμίξεων ή και με την επάλειψη της επιφάνειας των δομικών του στοιχείων.

Οι προσμίξεις που χρησιμοποιούνται είναι υλικά του εδάφους, της βιόσφαιρας αλλά μπορεί επίσης να είναι οργανογενή ή συνθετικά υλικά. Μεγάλη σημασία έχει η επιλογή τους να γίνεται με βάση τα τέσσερα κριτήρια καθαρότητας των υλικών, δηλαδή να είναι χαμηλής εμπεριεχόμενης ενέργειας, ανακυκλώσιμα, να μην προέρχονται από σπάνιους φυσικούς πόρους και να μην είναι τοξικά ή επικίνδυνα.

Σημαντικό κριτήριο, ιδιαίτερα για τα υλικά επάλειψης, είναι να μην σφραγίζουν τους πόρους και να μην εμποδίζουν την άδηλη αναπνοή των δομικών στοιχείων του πηλού, γιατί τότε ανατρέπεται και η υγιεινή των πλίνθινων κατασκευών αλλά και η ευεργετική ισορροπία που προσφέρουν στην αντιμετώπιση της υγρασίας και των υδρατμών.

Οι προσμίξεις βελτιώνουν συγκεκριμένες ιδιότητες του πηλού, ενδέχεται όμως να αποδυναμώσουν άλλες. Για παράδειγμα η προσθήκη αμύλου ή κυτταρίνης αυξάνει την αντοχή σε θλίψη και κάμψη μπορεί όμως να μειώσει τη συνοχή του πηλού. Είναι σημαντική η γνώση των ιδιοτήτων των προσμίξεων και η επίδρασή τους στον πηλό, καθώς επίσης και ο καθορισμός των ποσοτήτων των υλικών που προστίθενται κάθε φορά, δηλαδή η εφαρμογή της σωστής «συνταγής».

Σχετικά άρθρα
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ
ΔΟΜΗΣΗ ΠΗΛΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο άνω φλοιός της Γης έχει μέσο πάχος 30 km και η χημική του σύσταση είναι 46 – 49 Read more

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

  Ο δομικός πηλός διακρίνεται στις εξής βασικές κατηγορίες: Παχύς πηλός: Ο πηλός με μεγάλη περιεκτικότητα αργίλου. Αδύνατος πηλός: Ο Read more

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ
Πηλός α

Ο πηλός που χρησιμοποιείται στη δόμηση είναι μείγμα χώματος που αποτελείται από υλικά διαφορετικής χημικής προέλευσης, σύνθεσης και  κοκκομετρίας, τα Read more

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό εμφανίζεται στην άργιλο και στον πηλό με τρείς τρόπους: Δεσμεύεται χημικά, συμμετέχοντας στη μοριακή δομή των αργιλικών ορυκτών. Read more

ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ο φλοιός της Γης αποτελείται κατά κύριο λόγο από αργιλοπυριτικά ορυκτά. Η βασική δομική μονάδα των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι το Read more

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΑΡΓΙΛΟΥ

Τα βασικά συστατικά της αργίλου είναι το αργίλιο, το πυρίτιο και το νερό. Η χημική ονομασία της αργίλου είναι ένυδρο Read more