ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι φανερό ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας ξύλου παράγουν προϊόντα ξύλου, ιδιαίτερα τα σύνθετα, τόσο επιβαρυμένα με τοξικές ουσίες, που η χρήση τους στον εσωτερικό εξοπλισμό των κτιρίων (και στην κατασκευή τους) θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει ο καταναλωτής να έχει πλήρη πρόσβαση στη γνώση της σύνθεσης των προϊόντων που χρησιμοποιεί. Η σχετική διαφήμιση, προβολή και «ενημέρωση» των εταιρειών δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ προοιμίου ως εγγύηση.

Το επίπεδο τοξικότητας των εκπομπών διαφόρων συντηρητικών, πυροπροστατευτικών υλικών και συστημάτων συγκόλλησης, που περιέχουν τα προϊόντα ξύλου θεωρείται σήμερα περίπου γνωστό. Η γνώση αυτή είναι σχετική, γιατί, όπως φαίνεται πολύ καθαρά στην πρόσφατη πορεία κατάρτισης προδιαγραφών, αναθεωρείται διαρκώς, σε πολύ μικρούς χρόνους, αποκαλύπτοντας διαρκώς νέους, αδιανόητους κινδύνους και αποκλείοντας όλο και περισσότερα χημικά υλικά ως επικίνδυνα, τοξικά, καρκινογόνα και καταστροφικά για το περιβάλλον.

Οι χαρακτηρισμοί των υλικών και η παράθεση των επιπτώσεών τους περιγράφονται ξεχωριστά για καθένα από αυτά.  Κανείς δεν ασχολείται και δεν αναφέρεται στη συσσωρευτική επίδραση της σύνθεσης των τοξικών εκπομπών τους, με συνέπεια αυτή να είναι παντελώς άγνωστη.

Η τοξικότητα των κτηριακών κατασκευών και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κτηρίων δεν καθορίζεται μόνον από τα προϊόντα του ξύλου. Τα συνθετικά υλικά και προϊόντα, που συμμετέχουν στην κατασκευή και τον εξοπλισμό είναι επίσης πηγή τοξικότητας, ίσως ακόμη πιο σημαντική, όπως φαίνεται και στις σχετικές ενότητες της ιστοσελίδας.

Η απαλλαγή από επικίνδυνα υλικά και προϊόντα φαίνεται σήμερα αδύνατη, γιατί εμποδίζεται από τη δομή της σύγχρονης παραγωγής και αγοράς. Θα προϋπέθετε ριζική ανατροπή στον τρόπο ζωής και ύπαρξης των ανθρώπων. Αυτό, που είναι εφικτό, είναι η διεκδίκηση της γνώσης για τα υλικά, η ελαχιστοποίηση χρήσης επικίνδυνων προϊόντων και η εφαρμογή ενός εξαιρετικά σημαντικού κανόνα, που είναι: Η εξασφάλιση,  με κάθε τρόπο, πλήρους άδηλης αναπνοής του κελύφους των κτηρίων, για την αποσυμφόρηση τουλάχιστον της τοξικότητας του αέρα στους χώρους καθημερινής ζωής.

Σχετικά άρθρα
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επεξεργασία της επιφάνειας του ξύλου (και του επικολλητού ξύλου) στοχεύει στην προστασία του από φθορές χρήσης και καιρικές συνθήκες, Read more

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Το ξύλο παρουσιάζει ένα πολύ σημαντικό φυσικό μηχανισμό πυραντίστασης. Εξαιτίας της μικρής θερμικής αγωγιμότητας και της μεγάλης ειδικής θερμότητας, απ­ανθρακώνεται Read more

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

ΑΜΙΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ Αμιγή μπορούν να θεωρηθούν τα προϊόντα του ξύλου, που για την παραγωγή τους μεσολαβεί μόνο μηχανική επεξεργασία, Read more

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1

Συντηρητικά ξύλου είναι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραγόντων που προσβάλλουν το ξύλο. Είναι χημικά μυκητοκτόνα, παρασιτοκτόνα Read more

ΦΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΤΟ ΞΥΛΟ

ΤΟ ΞΥΛΟ Το ξύλο αποτέλεσε από τα προϊστορικά χρόνια, μαζί με τον πηλό, ένα από τα δύο σημαντικότερα υλικά δόμησης Read more

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Μεγάλο μειονέκτημα των σύνθετων προϊόντων ξύλου είναι οι κίνδυνοι για την υγεία, που προέρχονται από τις συγκολλητικές προσμίξεις που περιέχουν. Read more