ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Είναι φανερό ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες επεξεργασίας ξύλου παράγουν προϊόντα ξύλου, ιδιαίτερα τα σύνθετα, τόσο επιβαρυμένα με τοξικές ουσίες, που η χρήση τους στον εσωτερικό εξοπλισμό των κτιρίων (και στην κατασκευή τους) θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο. Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί, πρέπει ο καταναλωτής να έχει πλήρη πρόσβαση στη γνώση της σύνθεσης των προϊόντων που χρησιμοποιεί. Η σχετική διαφήμιση, προβολή και «ενημέρωση» των εταιρειών δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ προοιμίου ως εγγύηση.

Το επίπεδο τοξικότητας των εκπομπών διαφόρων συντηρητικών, πυροπροστατευτικών υλικών και συστημάτων συγκόλλησης, που περιέχουν τα προϊόντα ξύλου θεωρείται σήμερα περίπου γνωστό. Η γνώση αυτή είναι σχετική, γιατί, όπως φαίνεται πολύ καθαρά στην πρόσφατη πορεία κατάρτισης προδιαγραφών, αναθεωρείται διαρκώς, σε πολύ μικρούς χρόνους, αποκαλύπτοντας διαρκώς νέους, αδιανόητους κινδύνους και αποκλείοντας όλο και περισσότερα χημικά υλικά ως επικίνδυνα, τοξικά, καρκινογόνα και καταστροφικά για το περιβάλλον.

Οι χαρακτηρισμοί των υλικών και η παράθεση των επιπτώσεών τους περιγράφονται ξεχωριστά για καθένα από αυτά.  Κανείς δεν ασχολείται και δεν αναφέρεται στη συσσωρευτική επίδραση της σύνθεσης των τοξικών εκπομπών τους, με συνέπεια αυτή να είναι παντελώς άγνωστη.

Η τοξικότητα των κτηριακών κατασκευών και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα των κτηρίων δεν καθορίζεται μόνον από τα προϊόντα του ξύλου. Τα συνθετικά υλικά και προϊόντα, που συμμετέχουν στην κατασκευή και τον εξοπλισμό είναι επίσης πηγή τοξικότητας, ίσως ακόμη πιο σημαντική, όπως φαίνεται και στις σχετικές ενότητες της ιστοσελίδας.

Η απαλλαγή από επικίνδυνα υλικά και προϊόντα φαίνεται σήμερα αδύνατη, γιατί εμποδίζεται από τη δομή της σύγχρονης παραγωγής και αγοράς. Θα προϋπέθετε ριζική ανατροπή στον τρόπο ζωής και ύπαρξης των ανθρώπων. Αυτό, που είναι εφικτό, είναι η διεκδίκηση της γνώσης για τα υλικά, η ελαχιστοποίηση χρήσης επικίνδυνων προϊόντων και η εφαρμογή ενός εξαιρετικά σημαντικού κανόνα, που είναι: Η εξασφάλιση,  με κάθε τρόπο, πλήρους άδηλης αναπνοής του κελύφους των κτηρίων, για την αποσυμφόρηση τουλάχιστον της τοξικότητας του αέρα στους χώρους καθημερινής ζωής.

Σχετικά άρθρα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών δόμησης είναι δυνατή σε κάθε κτηριακή κατασκευή. Προϋποθέτει τη χρήση υλικών, τα οποία: Έχουν χαμηλή Read more

ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα υλικά, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες δόμησης παρουσιάζουν μια τεράστια ποικιλία, που Read more

ΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΠΗΛΟ
1. TELIKO

Η δόμηση με πηλό ήταν η δεύτερη από τις τρεις φάσεις κατασκευής, από την Ανέλιξη, ενός περιπτέρου με ξύλινο φέροντα Read more

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ – ΣΥΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ Bjiorn Berge, The Ecology of Building Material, second edition, Architectural Press,Burlington, USA, 2009 Gernot Minke, Read more

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
01

Ο όρος «πόροι» αναφέρεται στις ύλες του Πλανήτη, που χρησιμεύουν στο ανθρώπινο είδος για την επιβίωση, την αναπαραγωγή, την παραγωγή Read more

ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10_ΚΥΚΛΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η ενέργεια που εμπεριέχεται στα δομικά υλικά και καταναλώνεται στη διαδικασία της δόμησης, συντίθεται από ένα σύνολο διαφόρων μορφών ενέργειας, Read more