ΑΝΕΛΙΞΗ

Επικοινωνία

Νικολάου Πλαστήρα 54,
54250 Θεσσαλονίκη

info@anelixi2020.org

Ταχυδρομική επικοινωνία:
ΑΝΕΛΙΞΗ
Ελαιόρεμα, Πανόραμα
55236 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 21560

Φόρμα επικοινωνίας