ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμπεριεχόμενη ενέργεια

Ο πηλός είναι οικοδομικό υλικό ελάχιστης εμπεριεχόμενης ενέργειας. Η παραγωγή δομικών του στοιχείων δεν απαιτεί οπωσδήποτε κατανάλωση μηχανικής και θερμικής ενέργειας, όπως π.χ. στους οπτόπλινθους. Η ενέργεια μεταφοράς πρώτης ύλης και προϊόντων περιορίζεται στο ελάχιστο, ιδιαίτερα όταν στη δόμηση χρησιμοποιείται το τοπικό χώμα της εκσκαφής.

Ανακυκλωσιμότητα

Κρανιώνας, Καστοριά
Γάβρος, Καστοριά

Ο πηλός είναι, μετά την κατεδάφιση, πλήρως αφομοιώσιμος από το φυσικό έδαφος. Τα μορφοποιημένα δομικά στοιχεία του, όπως τα πλιθιά, μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στην δόμηση.


Κρανιώνας, Καστοριά


Γάβρος, Καστοριά

Διαθεσιμότητα πόρων

Οι διαθέσιμες ποσότητες των αργιλικών εδαφών είναι τόσο άφθονες, που μπορούν να θεωρηθούν απεριόριστες, εφόσον μάλιστα συνυπολογιστεί η δυνατότητα της πλήρους ανακύκλωσης του οικοδομικού πηλού.

Τοξικότητα

Ο πηλός είναι το καθαρότερο μεταξύ των καθαρών οικοδομικών υλικών του εδάφους, ευεργετικό για την υγεία και τη συντήρηση του ανθρώπου και όλων των ειδών της βιόσφαιρας.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Κόστος

Ο πηλός είναι η πρώτη ύλη που επιτρέπει τη δόμηση ελάχιστου κόστους, το οποίο μπορεί να ελαττωθεί περισσότερο, στην περίπτωση χρήσης τοπικού χώματος ή σε περιπτώσεις ιδιοκατασκευής.

Το κόστος των βιομηχανικών πλιθιών ανέρχεται στη Γερμανία στο 40 % του κόστους των οπτόπλινθων.

Χρόνος ζωής

Ο χρόνος ζωής των κατασκευών πηλού μπορεί να θεωρηθεί απεριόριστος. Προϋπόθεση είναι ο σωστός αρχικός αρχιτεκτονικός και στατικός σχεδιασμός τους (με φροντίδα για την προστασία τους από τη βροχή), και η επιμελής συντήρησή τους.


Καλοδιατηρημένη πλινθόκτιστη κατοικία, το 2012, στο Δήμο Παλαμά, Καρδίτσας

Καλοδιατηρημένη πλινθόκτιστη κατοικία, το 2012, στο Δήμο Παλαμά, Καρδίτσας

Προσιτότητα

Ο πηλός είναι υλικό φιλικό προς τον κατασκευαστή του, εύχρηστος και   επεξεργάσιμος. Ωφελεί το δέρμα σε αντίθεση με άλλα υλικά, όπως ο ασβέστης ή το τσιμέντο.

Οι κατασκευές του πηλού δεν απαιτούν υψηλή εξειδίκευση, απαιτούν όμως φροντίδα και εμπειρία. Η πλαστικότητα του υλικού ευνοεί τη δημιουργική μορφοποίηση και την καλλιτεχνική έκφραση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατασκευή. Είναι το καταλληλότερο υλικό ιδιοκατασκευής.

Σχετικά άρθρα
ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΗΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Θερμική αγωγιμότητα είναι η ποσότητα της θερμότητας (W) που περνά από ένα τοίχο πάχους 1 m, με διαφορά Read more

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΗΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΗΛΟΥ Πηλός ονομάζεται κάθε αργιλώδες έδαφος, που περιέχει, από κοκκομετρική άποψη, τρία κλάσματα: άργιλο, ιλύ και άμμο. Η Read more

ΑΡΓΙΛΟΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άργιλος, ως προϊόν αποσάθρωσης πλουτώνιων πυριτικών πετρωμάτων (γρανιτών), περιέχει στην κρυσταλλική της δομή κυρίως πυρίτιο και αργίλιο και συνήθως Read more

ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΙ – ΠΛΙΘΙΑ

Η δόμηση με πλιθιά (adobe) είναι πανάρχαια και απαντάται σε όλα τα μέρη του κόσμου. Στη Δ. Ασία, Β. Αφρική, Read more

ΚΑΛΟΥΠΩΤΟΣ ΠΗΛΟΣ
71

Η κατασκευή καλουπωτού πηλού (Pisé), πανάρχαια μέθοδος δόμησης πηλού, είναι κατασκευή συμπαγών δομικών στοιχείων πηλού, μεγάλων διαστάσεων. Εμφανίζεται στους νεολιθικούς Read more

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΗΛΟΥ
61

Το μείγμα του πηλού των επιχρισμάτων πρέπει να έχει μεγάλη αντοχή στη ρηγμάτωση, στην τριβή και καλή συνοχή. Αυτό προϋποθέτει Read more